Uutishuone

Atrialla 97,8 prosenttia Sarduksen osakkeista ja äänistä

5.4.2007 08:00
Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muuten levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, 
Australiaan tai Japaniin taikka muihin maihin, joissa julkistaminen edellyttäisi
muita kuin Ruotsin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Ruotsin lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden   
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.  
                      
Atrialla 97,8 prosenttia Sarduksen osakkeista ja äänistä            

19. helmikuuta 2007 Atria Yhtymä Oyj julkisti välillisesti täysin omistamansa  
tytäryhtiön, Atria Meat & Fast Food Aktiebolag -nimisen yhtiön (”Atria”)    
pakollisen julkisen käteisostotarjouksen (”Tarjous”) hintaan 115 Ruotsin kruunua
osakkeelta Aktiebolaget Sardus (publ) -nimisen yhtiön (”Sardus”)        
osakkeenomistajille. Tarjoukseen ei liity ehtoja ja Sarduksen hallitus on    
antanut suosituksen tarjouksen hyväksymisestä.                 

Tarjouksen hyväksymisaika päättyi 4. huhtikuuta 2007. Tarjouksen nojalla on   
saatu yhteensä 1.724.940 osaketta, mikä vastaa 16,5 % Sarduksen osakkeista ja  
äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen). Tarjouksen puitteissa    
hankittujen osakkeiden lisäksi Atria on hankkinut yhteensä 8.209.800 osaketta  
markkinoilta, mikä vastaa 78,5 prosenttia Sarduksen osakkeista ja äänistä (täysi
laimennusvaikutus huomioon ottaen). Kaikki osakkeet on hankittu hintaan 115   
Ruotsin kruunua osakkeelta. Atria on sen lisäksi hankkinut 297.750 osakeoptiota 
Sarduksessa, mikä vastaa 2,8 prosenttia Sarduksen osakkeista ja äänistä (täysi 
laimennusvaikutus huomioon ottaen). Atrialla on yhteensä 9.934.740 osaketta ja 
297.750 osakeoptiota Sarduksessa, mikä vastaa 97,8 prosenttia Sarduksen     
osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen).        

Tarjotakseen niille Sarduksen osakkeenomistajille, jotka eivät ole vielä    
hyväksyneet Tarjousta, mahdollisuuden luovuttaa osakkeensa, Atria on päättänyt 
jatkaa Tarjouksen hyväksymisaikaa 13. huhtikuuta 2007 klo 15.00 (Ruotsin aikaa) 
saakka. Jatketun hyväksymisajan kuluessa luovutettujen osakkeiden osalta    
käteishinta suoritetaan noin 19. huhtikuuta 2007.                

Atria tulee lähiaikoina aloittamaan jäljellä olevien Sarduksen         
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn sekä samassa yhteydessä         
myötävaikuttamaan siihen, että kaupankäynti Sarduksen osakkeella Tukholman   
pörssissä lakkautetaan. Atria voi myös hankkia lisää Sarduksen osakkeita    
markkinoilta.                                  

Helsingissä 5.4.2007	
Atria Yhtymä Oyj	
Hallitus
	
Tukholmassa 5.4.2007
Atria Meat & Fast Food Aktiebolag
Hallitus
Lisätietoja antavat                               
Matti Tikkakoski, toimitusjohtaja, Atria Yhtymä Oyj               
Puh: +358 50 2582                                

Christer Åberg, toimitusjohtaja, Atria Sverige Aktiebolag ja Atria Meat & Fast 
Food Aktiebolag                                 
Tel: +46 70 390 61 00