Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007

27.4.2007 08:45
* SUOMESSA ALKUVUOSI KÄYNNISTYI VAHVASSA KASVUSSA
* RUOTSISSA MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS
* VENÄJÄLLÄ TULOS SELKEÄSTI VOITOLLINEN
* BALTIASSA EDELLEEN EPÄTYYDYTTÄVÄ TULOS

Atria-konserni Q1/2007:
- Liikevaihto 276,0 Me (244,9 Me), kasvu 12,7 %
- Liikevoitto 11,5 Me (4,5 Me)
- Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 11,5 Me (4,5 Me)
- Voitto ennen veroja 7,6 Me (3,8 Me)
- Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,13 euroa)


Konserni

Atria-konsernin liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisvuoden vastaavaa
jaksoa merkittävästi paremmat kaikilla markkina-alueillamme, lukuun ottamatta
Baltiaa.

Atria Suomen Q1:n liikevaihto kasvoi yli 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna ollen 169,5 miljoonaa euroa (156,8 Me). Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto yli kaksinkertaistui 9,4 miljoonaan euroon (4,5 Me).

Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me).
Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me).

Venäjällä liikevaihto ja tulos kehittyivät katsauskaudella myönteisesti ja Q1-
kauden liikevoitto kuusinkertaistui viimevuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
ollen 1,2 miljoonaa euroa (0,2 Me).

Baltiassa tulos oli epätyydyttävä. Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja
liiketulos tappiollinen - 0,9 miljoonaa euroa (- 0,5 Me)

Katsauskauden aikana Atria-konserni osti 57 % ruotsalaisesta elintarvikeyhtiö 
Sardus AB:stä ja teki julkisen käteistarjouksen lopuista osakkeista. Tarjouksen
arvo oli 475 miljoonaa kruunua ja Sardusin hankinnan kokonaisarvo on noin 1 162
miljoonaa kruunua. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2007 Atria ilmoitti 
hankkineensa yhteensä 10.016.138 osaketta ja 297.750 osakeoptiota Sardusissa, 
mikä vastaa 98,6 prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Atria teki 
päätöksen jäljellä olevien Sardusin osakkeiden pakkolunastusmenettelyn 
aloittamisesta. Sardusin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on 27.4.2007, 
minkä jälkeen osake poistetaan Tukholman pörssistä.


Segmentit

Segmenttiraportointia tarkennettiin vuoden 2007 alusta. Venäjä raportoidaan
omana segmenttinään ja Baltian tiedot sisältyvät kohtaan "Muut". Pit-Productin
emoyhtiö Atria-Invest Oy raportoidaan Venäjä - segmentissä. Vertailutiedot on
muutettu vastaamaan nykyistä segmenttirakennetta.

Ruotsin kilpailuviranomainen antoi 2.4.2007 hyväksyntänsä Atrian Sardus AB:n
osakkeiden hankinnalle. Sardus AB:stä tuli Atrian tytäryhtiö 2.4.2007 ja se
tullaan raportoimaan Atria Skandinavia segmentissä. Sardus AB ei sisälly tähän
Atrian Q1-raporttiin.


Suomi

Atria Suomi Q1/2007:
- liikevaihto 169,5 miljoonaa euroa (Q1/2006 156,8 Me)
- liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (Q1/2006 4,5 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (4,5 Me)

Tulosparannus saavutettiin hyvin sujuneen myynnin, tuotantolaitosten korkeiden
käyttöasteiden ja tehokkaan kustannushallinnan ansiosta. Viime vuoden alussa
tulosta rasittivat uuden sikateurastamon käyttöönotosta ja kohonneista
energiakustannuksista aiheutuneet kulut.

Atria-merkin kehitys on ollut markkinoiden kehitykseen nähden erittäin
voimakasta. Atria-merkin kokonaiskasvu on ollut +10,5 % (alan kasvu 6,6 %)
arvossa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Atrian toimittajaosuus alkuvuonna
oli 29 %. Atria on edelleen selvä markkinajohtaja edustamissaan
ruokailutuoteryhmissä. Erityisesti leivänpäällisissä Atria vahvisti
markkinajohtajuuttaan alkuvuonna voimakkaasti, Atria-merkin kehitys oli +15 %
arvossa edelliseen vuoteen verrattuna. Myös ruokamakkaroissa ja siipikarjassa
Atria-merkin osuus vahvistui selvästi alkuvuonna. Valmisruokatuoteryhmässä
Atrian molemmat merkit; Atria ja Forssan kehittyivät myönteisesti edellisen
vuoden myynteihin verrattuna.

Alkuvuosi Atrian edustamilla ruokailutuotemarkkinoilla on ollut erittäin hyvä -
markkinoiden yhteenlaskettu arvomääräinen kasvu on ollut 6,6 prosenttia. Alan
kaikki tuoteryhmät ovat kasvaneet arvossa edelliseen vuoteen nähden; erityisen
positiivista on ollut siipikarjatuotteiden voimakas kehitys arvossa ensimmäisen
kolmen kuukauden aikana (+21,4 %).

Toimitusvarmuus ja tehtaiden käyttöasteet ovat edelleen hyvällä tasolla
hallitusta volyymikehityksestä johtuen. Logistiikkakeskuksen laajennusosan
käyttöönotto aloitettiin maaliskuussa ja tulevan kesäsesongin toimituksiin
saadaan noin 30 % lisää logistiikkakapasiteettia.

Jatkuvaan kustannusten hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja se onkin
saatu hyvälle tasolle. Tuotantolaitosten tehokuutta on lisätty pitkäjänteisillä
investoinneilla ja tehostamistoimilla.


Ruotsi

Atria Ruotsi Q1/2007:
- liikevaihto 92,3 miljoonaa euroa (Q1/2006 70,5 Me)
- liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (Q1/2006 0,3 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa (0,3
miljoonaa euroa)

Alkuvuosi on lähtenyt hyvin käyntiin kaikissa Atria AB:n liiketoiminnoissa.
Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja liikevoitto parani merkittävästi 
verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kannattavuus Q1-jaksolla kehittyi 
myönteisesti sekä liiketoiminnan kasvun että viime vuoden lopulla tehtyjen 
hinnankorotusten ansiosta.

Lithells-tuotemerkin markkinaosuus kasvoi vuoden 2006 11,7 prosentista
alkuvuoden 12,1 prosenttiin (Lähde: ACNielsen). Coop Sverigen kanssa tehty
pitkäaikainen sopimus kuluttajapakatun lihan toimittamisesta vahvistaa edelleen
Atrian markkina-asemaa Ruotsissa.

Raaka-aineiden hinnat ovat katsauskauden aikana olleet vakaat.Sardus AB Q1/2007

Sardusin alkuvuoden tulos parani merkittävästi viimevuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Hyvin sujuneen myynnin ja parantuneen kannattavuuden ansiosta
yhtiön tulos ja liikevaihto kehittyivät myönteisesti. Erityisesti Chark & Deli
ja Foodpartner - yksiköissä alkuvuoden myynti ja kustannustenhallinta
onnistuivat hyvin. Sardusissa käynnistettiin viime vuoden aikana
tehostamisohjelma, jonka vaikutukset alkavat nyt näkyä eri yksiköissä tuloksen
parantumisena.

Sardusin liittäminen Atria-konserniin sekä synergiaetujen kartoittaminen
tullaan tekemään pääosin Q2/2007 aikana. Sardusin liiketoiminta konsolidoidaan 
Atria-konserniin 2.4.2007 alkaen.

Sardus lyhyesti

           1.1.-31.3.2007  1.1.-31.3.2006  1.1.-31.12.2006
Liikevaihto      55,2       50,9       229,8
Liikevoitto      3,5       2,4        8,9
% liikevaihdosta    6,2       4,7        3,9

           31.3.2007    31.3.2006    31.12.2006
Varat         160,7      155,7      160,1
Oma pääoma       42,0       41,8       40,0
Velat         118,7      113,9      120,1


Venäjä

Atria Venäjä Q1/2007:
- liikevaihto 16,0 miljoonaa euroa (Q1/2006 15,4 Me)
- liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (Q1/2006 0,2 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (0,2 Me)

Atrian kasvu Pietarin talousalueella modernissa kaupassa jatkuu vahvana.
Katsauskauden aikana Moskovan alueelta ja muista suurista kaupungeista on
hankittu uusia asiakassuhteita, joihin tavarantoimitukset käynnistyvät Q2
aikana. Pit-Product on edelleen lisännyt markkinaosuuttaan korkeamman
jalostusasteen 
tuotteissa. Alkuvuoden aikana kokonaismarkkinaosuus Pietarin modernissa
vähittäiskaupassa oli runsaat 25 prosenttia (ACNielsen).

Raaka-aineen hinnat katsauskaudella olivat vakaat.

Pit-Product teki päätöksen keskittää tuotantonsa Sinyavinon tehtaalle Pietarin
talousalueelle. Pietarin keskustassa sijaitsevan vuokratiloissa toimivan 
tehtaan tuotanto lopetetaan ja siirretään toukokuun 2007 aikana Sinyavinoon.

Tuotannon keskittäminen yhteen tuotantolaitokseen parantaa tuotannon
operatiivista tehokkuutta, mahdollistaa tuotantoprosessien paremman hallinnan
ja yksinkertaistaa sisäistä logistiikkaa. Tuotannon keskittämisestä muodostuu
noin 1,5 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö. Vuoden 2007 aikana
säästöjä syntyy 700 000 euroa. Henkilöstövähennys on noin 220 henkilöä.

Pit-Productin investointiohjelma vuosille 2006 - 2008 sisältää monia
tuotannollista tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, laiteinvestointeja
Sinyavinon tehtaalle sekä uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen
rakentamisen Gorelovoon. Vuosien 2006-2007 aikana tehtävät investoinnit
Sinyavinon tehtaalle (yhteensä 10 Meur) lisäävät laitoksen kapasiteettia lähes
50 prosenttia. Pietarin keskustan tehtaan kapasiteetti on vain viidesosa
Sinyavinon kapasiteetista ja tehdas toimii vuokrakiinteistössä.

Uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen (70 Me) rakennusprojekti Gorelovossa on
edennyt suunnitelmien mukaisesti.


Baltia

Atria Baltia Q1/2007:
- liikevaihto 6,7 miljoonaa euroa (Q1/2006 6,9 Me)
- liiketappio 0,9 miljoonaa euroa (Q1/2006 liiketappio 0,5 Me)
- vertailukelpoinen operatiivinen liiketappio 0,9 miljoonaa euroa (liiketappio
0,5 Me)

Baltiassa toimintojen sopeutus ja uuden liiketoimintamallin rakentaminen etenee
ja yhtiön johtoon on rekrytoitu uusia resursseja.

Katsauskauden aikana Atrian hallitus hyväksyi Viron liiketoimintojen noin 8
miljoonan euron arvoisen investointiohjelman. Atria investoi Virossa 6
miljoonaa euroa lihantuotantoon rakentamalla ja kunnostamalla
sikaloita. Lisäksi Valgan tehtaan tuotantolinjojen nykyaikaistamiseen ja
automatisointiin investoidaan noin 2 miljoonan euroa. Kesäksi Viron
markkinoille lanseerataan uusia tuotteita.

Liettuan liiketoiminnan uudelleenarviointiprosessi on meneillään. Päätöksiä
Liettuan suhteen tehdään Q2:n aikana.


Henkilöstö

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 418 henkilöä
(5 293).


Investoinnit

Katsauskaudella Nurmon logistiikkakeskuksen investointi eteni
käyttöönottovaiheeseen. Investointi on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2007.

Uusia isoja investointeja ei katsauskaudella Suomessa aloitettu.

Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty
Pietarissa Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun
mennessä. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa.

Virossa käynnistettiin noin 8 miljoonan euron suuruinen investointiohjelma,
joka sisältää investointeja alkutuotantoon ja Valgan tuotantolaitoksen
automatisointiin.

Q1-kauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 142,4 miljoonaa euroa, josta
Sardus AB:n osakkeiden arvo on 123,1 miljoonaa euroa.


Rahoitus

Atria selvittää mahdollisuuksia pääomarakenteensa vahvistamiseksi, jotta
käynnissä olevat merkittävät investointiohjelmat ja yritysostot voidaan viedä
sujuvasti läpi. Ensisijaisena vaihtoehtona rahoituksen hankkimiseksi on
osakeanti. Hankittavat varat käytetään ruotsalaisen Sardus AB:n yritysostoon,
Pietarin uuden tehtaan rakentamiseen ja Venäjän liiketoiminnan kasvattamiseksi 
mahdollisilla yritysostoilla. Nordea toimii Atrian taloudellisena
neuvonantajana 
selvitystyössä.

Katsauskauden aikana korolliset velat lisääntyivät 131,6 miljoonaa euroa.


Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet

Yhtiökokous päätti 3.5.2006 valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä
voidaan antaa enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään
7.171.526,50 euroa.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien vuonna 2007 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valtuutuksesta on käytetty yhteensä 2.000.000 kappaletta yhtiön A-osakkeita.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2007 Atria ilmoitti hankkineensa yhteensä
10.016.138 osaketta ja 297.750 osakeoptiota Sardusissa, mikä vastaa 98,6
prosenttia Sardusin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Atria teki päätöksen
jäljellä olevien Sardusin osakkeiden pakkolunastusmenettelyn aloittamisesta.
Sardusin osakkeen viimeinen kaupankäyntipäivä on 27.4.2007, minkä jälkeen osake
poistetaan Tukholman pörssistä.

Atria Ruotsi Ab:n Årstan ja Sköllerstan tuotantolaitoksien tehokkuutta lisätään
uusien automatisointi-investointien avulla. Näillä toimenpiteillä parannetaan
kannattavuutta ja säilytetään kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Järjestely
koskee noin 70 työntekijää. Neuvottelut ammattijärjestöjen kanssa aloitettiin
huhtikuussa.

Atria myi 26.4.2007 omistusosuutensa ruotsalaisesta tytäryhtiöstään
Svensk Snabbmat för Storkök AB:stä Euro Cater A/S:lle. 


Tulevaisuuden näkymät

Kuluvan vuoden aikana Atria-konsernilla on hyvät edellytykset kannattavaan
kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Suomi:
Vähittäiskaupan kesän valikoimapäätökset olivat Atrialle myönteiset ja
merkitsevät Atrialle vankkaa osuutta suomalaisten kesäruokailussa.
Työehtosopimuksen kustannusvaikutuksiin on osittain varauduttu, mutta se
edellyttää loppuvuodesta tiukkaa hintojen ja tuottavuuden hallintaa. Arvioimme
Q2-tuloksen Suomessa olevan edellisen vuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Ruotsi:
Atria AB jatkaa panostamista Lithells ja Sibylla -tuotemerkkeihin. Sibylla-
tuotemerkillä lanseerataan uusia tuotteita vähittäiskauppaan. Ruotsissa
Sardusin liittäminen Atria-konserniin sekä synergiaetujen kartoittaminen
tullaan tekemään Q2/2007 aikana. Arvioimme Ruotsin operatiivisen Q2-tuloksen
olevan viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi.

Venäjä:
Venäjällä odotamme liikevaihdon lisääntyvän varsinkin toimitusten käynnistyessä 
Moskovaan ja muihin miljoonakaupunkeihin. Pietarin keskustassa sijaitsevan
tehtaan sulkeminen lisää tehokkuuttamme jo Q2 aikana. Tuomme markkinoille 
Q2:n aikana useita uusia tuotteita. Tärkeimpänä tuoteuutuutena Pit-Product 
lanseeraa uudelleensuljettavat leivänpäällispakkaukset ensimmäisenä Venäjällä. 
Arvioimme Venäjän Q2:n olevan voitollinen ja selvästi paremman kuin Q2 viime 
vuonna.

Baltia:
Virossa kesäjaksolle tuodaan uusia tuotteita, joiden odotetaan parantavan
myyntiä. Liettuan liiketoiminnan uudelleenarviointiprosessi on meneillään.
Päätöksiä Liettuan suhteen tehdään Q2:n aikana. Q2 ei tuo merkittävää
tulosparannusta Baltiassa, joskin liiketappion odotetaan pienenevän verrattuna
Q1:een. Baltian liiketoimintojen tuloksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi
Q3/2007 aikana.

Atria Yhtymä Oyj:n vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja
tuloksen arvioidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.


Corporate Governance

Corporate Governance -suositukset, poikkeukset niistä samoin kuin näihin
suosituksiin liittyvät henkilötiedot on julkaistu kotisivuillamme
www.atria.fi/konserni.


TUNNUSLUVUT

milj. EUR               1-3/07      1-3/06      1-12/06

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,23       0,13       1,15
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €             0,23       0,13       1,15
Oma pääoma/osake, €          13,44       12,21       13,28
Korolliset velat            375,8       223,6       244,2
Korolliset saamiset           49,4       48,8       44,6
Omavaraisuusaste, %           36,7       43,4       42,8
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin          142,4       13,9       89,0
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %            51,6        5,7        8,1
Henkilöstö keskimäärin         5 418       5 293       5 740


Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhteisö on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2006. Osavuosikatsauksessa
esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


ATRIA YHTYMÄ OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE

Varat
milj. EUR              31.3.07      31.3.06     31.12.06

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttöomaisuus-
 hyödykkeet              370,2       332,7       362,8
 Liikearvo               57,3       52,0       57,7
 Muut aineettomat
 hyödykkeet               32,3       22,7       33,3
 Lainasaamiset
 ja muut saamiset            7,6        5,6        6,9
 Sijoitukset              130,1        6,3        6,3

Yhteensä                597,5       419,3       467,0

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            77,5       64,5       63,4
 Myyntisaamiset
 ja muut saamiset           160,5       143,8       165,8
 Rahat ja pankkisaamiset        27,3       13,2       35,4

Yhteensä                265,3       221,5       264,6

Varat yhteensä             862,8       640,8       731,6


Oma pääoma ja velat
milj. EUR              31.3.07      31.3.06     31.12.06

Oma pääoma
 Emoyhtiön osakkeenomistajille
 kuuluva oma pääoma          310,3       257,5       306,6
 Vähemmistöosuudet            5,9       20,3        5,8

Oma pääoma yhteensä          316,2       277,8       312,4

Pitkäaikaiset velat
 Korolliset velat           219,6       125,2       165,4
 Laskennalliset
 verovelat               26,8       22,9       26,9
 Eläkevelvoitteet            0,3        0,4        0,3

Yhteensä                246,7       148,5       192,6

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat           156,2       98,4       78,8
 Ostovelat ja muut velat        143,7       116,1       147,8

Yhteensä                299,9       214,5       226,6

Velat yhteensä             546,6       363,0       419,2

Oma pääoma
ja velat yhteensä           862,8       640,8       731,6


KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR               1-3/07      1-3/06      1-12/06

Liikevaihto              276,0       244,9      1 103,3
Kulut                 -254,0      -231,8     -1 024,0
Poistot                -10,5       -8,6       -37,8

Liikevoitto               11,5        4,5       41,5
* liikevaihdosta %            4,2        1,8        3,8

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                         0,5        0,4
Rahoitustuotot ja -kulut        -3,9       -1,2       -7,3

Voitto ennen veroja           7,6        3,8       34,6
* liikevaihdosta %            2,8        1,6        3,1

Tuloverot                -2,1       -1,0       -8,6

Tilikauden voitto            5,5        2,8       26,0
* liikevaihdosta %            2,0        1,1        2,4

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille          5,5        2,8       25,1
Vähemmistölle              -0,2                 0,9
Yhteensä                 5,3        2,8       26,0

Laimentamaton
tulos/osake, €             0,23       0,13       1,15

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
tulos/osake, €             0,23       0,13       1,15


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erot  neet
                 rahas-     voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2006     35,8  104,4  -0,9  115,5  254,8  20,2  275,0

Muuntoerot                 -0,1      -0,1   0,1
Tilikauden voitto                  2,8   2,8       2,8

Oma pääoma 31.12.2006    35,8  104,4  -1,0  118,3  257,5  20,3  277,8

Oma pääoma 1.1.2007     39,3  138,5   0,7  128,1  306,6   5,8  312,4

Muuntoerot                 -1,6      -1,6  -0,1  -1,7
Tilikauden voitto                  5,3   5,3   0,2   5,5

Oma pääoma 31.12.2007    39,3  138,5  -0,9  133,4  310,3   5,9  316,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR               1-3/07      1-3/06      1-12/06

Liiketoiminta
 Liiketoiminnan
 rahavirta               -12,2       -5,6       62,2
 Rahoituserät ja verot         -5,6       -1,0       -14,5

Liiketoiminnan rahavirta        -17,8       -6,6       47,7

Investoinnit
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet              -123,5       -14,0       -68,9
 Sijoitukset              -0,1       -0,6       -2,1

Investointien rahavirta        -123,6       -14,6       -71,0

Rahoitus
 Maksullinen osakeanti                           20,9
 Lainojen nostot            146,5       28,8       99,7
 Lainojen maksut            -13,5       -11,9       -66,0
 Osinkojen maksut                             -13,0

Rahoituksen rahavirta         133,0       16,9       41,6

Rahavarojen muutos           -8,4       -4,3       18,3


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET

milj. EUR               1-3/07      1-3/06      1-12/06

Liikevaihto
 Suomi                 169,5       156,8       686,1
 Ruotsi                 92,3       70,5       336,4
 Venäjä                 16,0       15,4       74,1
 Muut                  6,7        6,9       30,5
 Eliminoinnit              -8,5       -4,7       -23,8
Yhteensä                276,0       244,9      1 103,3

Liikevoitto
 Suomi                  9,4        4,5       34,0
 Ruotsi                 1,8        0,3       15,1
 Venäjä                 1,2        0,2       -2,7
 Muut                  -0,9       -0,5       -4,9
Yhteensä                11,5        4,5       41,5

Vertailukelpoinen
operatiivinen liikevoitto
 Suomi                  9,4        4,5       32,2
 Ruotsi                 1,8        0,3        7,4
 Venäjä                 1,2        0,2       -2,7
 Muut                  -0,9       -0,5       -3,4
Yhteensä                11,5        4,5       33,5


VASTUUT

milj. EUR              31.3.07      31.3.06     31.12.06

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

 Lainat
 rahoituslaitoksilta          98,5       86,4       90,4
 Eläkelainat               7,0        6,3        7,0
Yhteensä                105,5       92,7       97,4

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
 Kiinteistökiinnitykset         87,5       77,6       83,6
 Yrityskiinnitykset           45,8       44,5       44,2
 Muut vakuudet             53,0       42,7       52,6
Yhteensä                186,3       164,8       180,4

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

 Käyttämättömät
 limiitit                44,3       97,6       104,7

 Takaukset               28,0       13,7       27,8Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi/konserni.