Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

28.6.2007 08:04
Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Atria-konsernin        
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.           

Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 
2007, 2008 ja 2009. Palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 osittain   
yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta
aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden  
vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.                  

Järjestelmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2007 perustuu konsernin    
liikevoittoprosenttiin ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE).          

Järjestelmässä maksettavat osakepalkkiot ovat vuodelta 2007 enintään 100.100  
Atria Yhtymä Oyj:n A-sarjan osaketta.                      

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 
                                        
Lisätiedot: Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh 050 25 82           

JAKELU:                                     
Helsingin pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi