Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ JULKISTAA OSAKEANTIESITTEEN

21.5.2007 08:00
ATRIA YHTYMÄ OYJ JULKISTAA OSAKEANTIESITTEEN                 

Atria Yhtymä Oyj julkistaa tänään Rahoitustarkastuksen hyväksymän        
osakeantiesitteen. Suomenkielinen ja englanninkielinen esite ovat saatavilla  
Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 
Helsinki sekä osakeannin merkintäpaikkoina toimivista Nordean konttoreista.   
Suomenkielinen esite on myös saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.atria.fi/sijoita
ja Nordean sivuilla www.nordea.fi/sijoita.                   

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä. Osakkeiden merkintähinta on sama   
yleisöannissa ja instituutioannissa, mutta yleisöannissa osakkeen merkintähinta 
on kuitenkin enintään 24 euroa osakkeelta. Instituutioannissa ei ole ennalta  
asetettua enimmäishintaa.                            

Yleisöannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.30 ja päättyy arviolta     
29.5.2007 kello 17.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.00 
ja päättyy arviolta 30.5.2007 kello 14.00.                   

Atria julkisti osakeannin ehdot kokonaisuudessaan 18.5.2007.          

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582        
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893         


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole  
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen  
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.        

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen (Määräys) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)  
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä Asiaankuuluvat tahot). Kaikki tarjottavat     
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden  
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi).     
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen    
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan      
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous  
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille  
kokeneille sijoittajille.