Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN

18.5.2007 16:29
PÖRSSITIEDOTE                                  
ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN                      

Atria Yhtymä Oyj:n (Atria) hallitus on tänään 18.5.2007 päättänyt Yhtiön    
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa  
osakeannin markkinoinnin sijoittajille (Osakeanti). Osakeannissa tarjotaan   
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen institutionaalisille     
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (Instituutioanti) sekä        
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti) merkittäväksi     
alustavasti enintään 4 500 000 uutta A-sarjan osaketta (Osake). Tästä määrästä 
tarjotaan Instituutioannissa merkittäväksi alustavasti 4 000 000 Osaketta ja  
Yleisöannissa 500 000 Osaketta.                         

Atria on viime vuosina keskittynyt teollisen rakenteensa tehostamiseen     
keskittämällä tuotantoaan sekä tekemällä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä  
investointeja. Samanaikaisesti Atria on yritysostojen avulla jatkanut      
maantieteellistä laajentumistaan Itämeren alueella. Viimeisin yritysosto oli  
keväällä 2007 toteutettu ruotsalaisen AB Sardusin hankinta. Atria on vahvistanut
viime aikoina otettaan myös Venäjän kasvavilla markkinoilla. Yhtiö on      
markkinajohtaja Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa ja on laajentamassa
nykyisten asiakkaidensa kautta myyntitoimintaansa Moskovan alueelle ja muihin  
suurkaupunkeihin, joissa tutkitaan lisäksi yritysostomahdollisuuksia. Atria on 
ilmoittanut keskittävänsä Venäjän tuotantonsa Sinyavinoon ja Gorelovoon, jossa 
uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty ja 
niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Gorelovon      
investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Sinyavinoon 
investoidaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa vuosien 2006 - 2007 aikana.    
Investointien arvioidaan lähes kaksinkertaistavan Yhtiön tuotanto- ja      
toimituskapasiteetin Venäjällä.                         

Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.     
Osakeannin tarkoituksena on Atrian pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä   
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien        
rahoittamiseksi, sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Atrian osakkeen 
likviditeetin parantaminen. Osakeannilla hankittavat varat Atria tulee     
käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo    
tehtyihin investointeihin liittyvää lyhytaikaista korollista velkaa vähentämällä
sekä mahdollisten uusien yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.     

Osakeannin seurauksena Atrian osakepääoma voi nousta enintään 7 650 000 eurolla 
ja Atrian A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4 500 000     
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään    
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat    
enintään noin 32,4 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,2    
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden 
osuus on noin 24,5 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,1    
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Atria antaa   
Nordea Pankki Suomi Oyj:lle (Nordea tai Järjestäjä) oikeuden korottaa Osakkeiden
määrää enintään 675 000 Atrian A-sarjan osakkeella (Lisäosakeoptio). Mikäli   
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Atrian osakepääoma nousee
yhteensä enintään 8 797 500 eurolla.                      

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä (book building), jossa Osakkeen    
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten     
sijoittajien antamien ostotarjousten ja Atrian A-sarjan osakkeen pörssikurssin 
perusteella. Osakkeiden merkintähinta on sama Yleisöannissa ja         
Instituutioannissa, ei kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa      
Osakkeelta.                                   

Osakkeiden merkintäaika alkaa Yleisöannin osalta 21.5.2007 kello 9.30 ja päättyy
arviolta 29.5.2007 kello 17.00 sekä alkaa Instituutioannin osalta 21.5.2007   
kello 9.00 ja päättyy arviolta 30.5.2007 kello 14.00. Yhtiöllä on        
ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen    
aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan     
keskeyttää toisistaan riippumatta.                       

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien 
Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista  
ehdoista, seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan     
päätyttyä kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007. Hallituksen  
päätöksistä ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana pankkipäivänä 
ennen kaupankäynnin aloittamista.                        

Yhtiön nykyiset pääomistajat Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat kumpikin    
erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli   
yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Osuuskuntien merkintätakaukset on annettu 
sillä edellytyksellä, että ne saavat merkitä Osakkeita edellä mainitulla    
määrällä. Merkintätakausten perusteella Osuuskuntien merkittäväksi tulevien   
Osakkeiden merkintähinta ja siten myös Osakkeiden lukumäärä määräytyvät     
Instituutioannin hinnoittelun perusteella.                   

Rahoitustarkastus on hyväksynyt Osakeantia koskevan esitteen 18.5.2007 ja    
suomenkielinen esite tulee olemaan saatavilla Helsingin Pörssin palvelupisteestä
OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä Osakeannin      
merkintäpaikkoina toimivista Nordean konttoreista arviolta 21.5.2007.      
Suomenkielinen esite on myös saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.atria.fi/sijoita
ja Järjestäjän sivuilla www.nordea.fi/sijoita arviolta 21.5.2007.        

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin     
Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ATRAV. Yhtiö hakee Osakeannissa annettavien  
Osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle ja kaupankäynnin uusilla
Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä sen jälkeen, kun Osakkeet on  
merkitty kaupparekisteriin, eli arviolta 1.6.2007 Yleisöannissa merkittyjen   
Osakkeiden osalta ja arviolta 5.6.2007 Instituutioannissa merkittyjen Osakkeiden
osalta.                                     

Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina sekä Instituutioannin ja Yleisöannin
pääjärjestäjänä toimii Nordea.                         

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
                                        
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582        
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893         


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi                                  

LIITTEENÄ:                                   
OSAKEANNIN EHDOT                                
Osakeannin yleiskuvaus                             

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  
poiketen alustavasti 4.500.000 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta (Osakkeet)    
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti         
(Instituutioanti) sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti).

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 7.650.000 eurolla 
ja Yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4.500.000     
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään    
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat    
enintään noin 32,4 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,2    
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden 
osuus on noin 24,5 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,1    
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Mikäli     
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Yhtiön osakepääoma nousee
8.797.500 eurolla. Katso jäljempänä - Lisäosakeoptio.             

Näissä ehdoissa Osakeannilla tarkoitetaan Osakeannin markkinointivaihetta.   
Osakeyhtiölain mukainen varsinainen Osakeanti järjestetään Osakeannin      
markkinointivaiheen jälkeen, jolloin Yhtiö tekee päätöksen Osakeannin      
järjestämisestä ja osakepääoman korotuksesta sekä Yleisöannin että       
Instituutioannin osalta.                            

Osakeannin tarkoitus                              

Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.     
Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä   
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien rahoittamiseksi
sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Yhtiön osakkeen likviditeetin  
parantaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten 
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                   

Osakeannilla hankittavat varat Yhtiö tulee käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja 
rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo tehtyihin yritysostoihin ja investointeihin 
liittyviä lyhytaikaisia korollisia velkoja vähentämällä sekä mahdollisten uusien
yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.                 

Osuuskuntien Merkintätakaukset                         

Osuuskunnat ovat kumpikin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään
Instituutioannissa Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli yhteensä noin 40  
miljoonalla eurolla. Osuuskuntien antama Merkintätakaukset ovat mm. ehdollisia 
sille, että Osuuskunnat saavat merkitä Osakkeita Merkintätakauksia vastaavalla 
summalla. Katso jäljempänä Merkintähinta ja Hinnoittelu.            

Osakeantia koskevat päätökset                          

Yhtiön hallitus on 18.5.2007 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen    
3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa Osakeannin markkinoinnin   
sijoittajille.                                 

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien 
Osakkeiden määristä ja Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista ehdoista,    
seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan päätyttyä     
kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007.             

Järjestäjä                                   

Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina, Instituutioannin pääjärjestäjänä ja
Yleisöannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj (Nordea tai     
Järjestäjä).                                  

Lisäosakeoptio                                 

Yhtiö antaa Järjestäjälle oikeuden korottaa tarjottavien Osakkeiden määrää   
ylimerkintätilanteessa yksinomaan ylimerkinnän kattamiseksi enintään 675.000  
Osakkeella edellyttäen, että Järjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen 
(30) päivän kuluessa Hinnoittelusta. Lisäosakeoption määrä vastaa noin 3,7   
prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä  
noin 2,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 0,6 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.             

Merkintäaika                                  

Instituutioannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 
30.5.2007 kello 14.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.30 ja  
päättyy viimeistään 29.5.2007 kello 17.00.                   

Yhtiöllä on ylimerkintätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin      
keskeyttämiseen aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti 
voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta.                   

Merkintähinta ja Hinnoittelu                          

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä, jota käytetään yleisesti tarjottaessa 
osakkeita institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä. Osakkeiden  
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten     
sijoittajien antamien merkintäsitoumusten ja Yhtiön A-sarjan osakkeen      
pörssikurssin perusteella. Hinnoittelusta päätetään Instituutioannin      
merkintäajan päätyttyä kaupankäynnin päättymisajan jälkeen arviolta 30.5.2007 ja
merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana      
pörssipäivänä ennen kaupankäynnin alkua.                    

Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat asettaa            
merkintäsitoumuksessaan enimmäishinnan, jonka he ovat valmiit maksamaan     
Osakkeelta.                                   

Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei    
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.           

Merkinnän sitovuus                               

Osakkeiden merkinnät perustuvat yllä mainittuina merkintäaikoina        
vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.                     

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa.    

Instituutioannissa merkintäsitoumusta voi muuttaa Instituutioannin merkintäajan 
kuluessa. Merkintäsitoumukset tulevat kuitenkin merkintäsitoumuksen antajia   
sitoviksi osakemerkinnöiksi Instituutioannin merkintäajan päätyttyä, eikä niitä 
voi enää sen jälkeen muuttaa.                          

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus                

Mikäli Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään olennaisen virheen tai    
puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen kun       
Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla 
alkaa, on sijoittajilla, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa ennen    
Esitteen täydentämistä, oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa   
merkintäsitoumuksensa kahden (2) pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen     
erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4)    
pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.           

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa                   

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun  
määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen   
merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista 
ei voi tehdä Nordean verkkopankissa, vaan se tulee tehdä muissa         
merkintäpaikoissa Nordeassa.                          

Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta       
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeuden rauettua peruutusoikeutta ei enää ole.  

Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista    
maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat     
palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3)   
pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat
varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen        
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)      
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.        

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla      

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai    
Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava       
arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.                

Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille     
Hinnoittelua seuraavana toisena pankkipäivänä, arviolta 1.6.2007, jolloin    
Yleisöannissa jaetut Osakkeet ovat myös julkisen kaupankäynnin kohteena. Katso 
Yleisöantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.            

Instituutioannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille  
Hinnoittelun jälkeen neljäntenä pankkipäivänä, arviolta 5.6.2007. Katso     
Instituutioantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.          

Omistus- ja osakasoikeudet                           

Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä tuottavat muut   
osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity     
kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, Yleisöannin osalta 
arviolta 1.6.2007 ja Instituutioannin osalta arviolta 5.6.2007.         

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut                      

Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii  
palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin     
ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.                 

Muut seikat                                   

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää  
Yhtiön hallitus.                                

Sovellettava laki                                

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan    
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.                                                           
INSTITUUTIOANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT                    
Instituutioantia koskevat ehdot                         

Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti 4.000.000 Osaketta    
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä      
määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän
kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Järjestäjä voivat kysynnästä riippuen    
siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja
Yleisöannin välillä.                              

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella        
institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities 
Act of 1933) nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti.        

Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai     
kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.            

Osallistumisoikeus                               

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus    
käsittää vähintään 5.000 Osaketta.                       

Merkintäpaikat                                 

Institutionaalisten sijoittajien merkintäsitoumukset on toimitettava      
Järjestäjälle.                                 

Osakkeiden maksu                                

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintäsitoumuksensa 
Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta Hinnoittelun jälkeen     
kolmantena pankkipäivänä, eli 4.6.2007.                     

Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen   
oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumusta annettaessa tai ennen       
merkintäsitoumusten hyväksymistä sen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa 
merkintäsitoumusta vastaavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa  
määrää suoritettavaksi etukäteen.                        

Järjestäjä varaa oikeuden pidättää merkintäsitoumusta vastaavien Osakkeiden   
luovuttamisen sijoittajan arvo-osuustilille, kunnes sijoittaja on suorittanut  
maksun hyväksytystä merkintäsitoumuksestaan Järjestäjälle.           

Merkintäsitoumusten hyväksyminen                        

Yhtiö päättää tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. 
Instituutioannissa hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan       
vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Osakkeiden jakamisen
jälkeen.                                    

Yli- ja alimerkintätilanteet                          

Yhtiö ja Järjestäjä päättävät menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
Järjestäjän esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan
tai osittain tai ne voidaan hylätä.                       

Yhtiö ja Järjestäjä päättävät mahdollisessa alimerkintätilanteessa merkitsemättä
jääneiden Osakkeiden allokoinnista.                       

YLEISÖANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT                      
Yleisöantia koskevat ehdot                           

Yleisöannissa tarjotaan vähintään 500.000 Osaketta yksityishenkilöille ja    
yhteisöille. Yhtiö voi kuitenkin päättää mahdollisessa alimerkintätilanteessa  
Yleisöannissa merkitsemättä jääneiden Osakkeiden allokoinnista         
instituutiosijoittajille Järjestäjän esityksen perusteella.           

Osallistumisoikeus, sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä           

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka 
on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat        
merkintäsitoumuksensa Suomessa.                         

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 5.000 
Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat   
sitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä 
mainittua enimmäismäärää.                            

Merkintähinta                                  

Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei    
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.           

Osakkeiden merkintähinta ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta viimeistään  
31.5.2007 ennen kaupankäynnin aloittamista.                   

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen                 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:                     

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit aukioloaikojensa puitteissa,       
- Nordea Private Banking yksiköt,                        
- Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi, 
puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä      
- Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi.       

Merkintäsitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta    
edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät 
voi antaa merkintäsitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean  
verkkopankin kautta. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.           

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt        
merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintäsitoumuslomakkeen merkintäpaikan    
ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja
maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen.                     

Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan  
antamat tarkemmat ohjeet.                            

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se
ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.         

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen 
peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa 'Osakeannin ehdot - Menettely 
merkintäsitoumusta peruutettaessa' mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä   
tavalla.                                    

Osakkeiden maksu                                

Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa maksamalla          
merkintävarausmaksuna Osakkeista Yleisöannissa enintään maksettava summa, eli 24
euroa Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä.    

Nordean konttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan 
sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean
verkkopankin kautta tehtyä merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu,  
kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Maksun voi  
vaihtoehtoisesti suorittaa käteisellä Nordean konttorissa.           

Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai     
kokonaan, ellei sitä ole maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien  
tarkempien ohjeiden mukaisesti.                         

Merkintävarausmaksun palauttaminen                       

Mikäli Hinnoittelussa päätettävä Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on   
alempi kuin 24 euroa Osakkeelta tai mikäli merkintäsitoumus hylätään tai mikäli 
sitä ei hyväksytä kokonaisuudessaan, maksetaan merkintävarausmaksu tai sen   
vastaava osa merkintäsitoumuksen antajalle tämän ilmoittamalle pankkitilille  
Suomessa arviolta 4.6.2007. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.   

Mikäli saman sijoittajan antamia merkintäsitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen 
palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille.                 

Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen            

Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Järjestäjän   
esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai    
osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset  
kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta   
Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä     
suhteessa.                                   

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään
Hinnoittelun jälkeen seuraavana pankkipäivänä ennen kaupankäynnin aloittamista, 
ja ne ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa 
www.atria.fi. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään  
vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta   
arviolta 4.6.2007.                               


Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole  
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen  
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.        

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen (Määräys) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)  
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä Asiaankuuluvat tahot). Kaikki tarjottavat     
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden  
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi).     
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen    
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan      
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous  
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille  
kokeneille sijoittajille.