Uutishuone

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

31.5.2007 08:07
Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Atria Yhtymä 
Oyj on saanut Lihakunnalta seuraavan ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta   
yhtiössä:                                    

Lihakunta ja Nordea Pankki Suomi Oyj ovat 30.5.2007 solmineet          
osakelainaussopimuksen, jonka mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj, Atria Yhtymä Oyj:n
18.5.2007 julkistaman osakeannin (Osakeanti) järjestäjänä, ottaa lainaksi    
675.000 kappaletta Lihakunnan omistamia Atria Yhtymä Oyj:n A-sarjan osakkeita, 
joilla katetaan Osakeannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät.    
Osakelainaussopimus on voimassa 31.5.-29.6.2007 välisenä aikana. Nordea Pankki 
Suomi Oyj:n on palautettava sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä lainaksi    
ottamansa määrä osakkeita Lihakunnalle.                     

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Lihakunnan   
osuus Atria Yhtymä Oyj:ssä osakelainaussopimuksen voimassaoloaikana alittaa   
yhden neljäsosan (1/4) yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja että viimeistään  
sopimuksen voimassaoloajan päättyessä Lihakunnan osuus ylittää yhden neljäsosan 
(1/4) Atria Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä.              

1. Kohdeyhtiön nimi                               

Atria Yhtymä Oyj, Y-tunnus: 0841066-1                      

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu                   

Osakelainaussopimus on voimassa 31.5.-29.6.2007 välisenä aikana, jolloin    
Lihakunnan osuus alittaa yhden neljäsosan (1/4) Atria Yhtymä Oyj:n osakkeiden  
kokonaismäärästä. Viimeistään sopimuksen voimassaoloajan päättyessä Lihakunnan 
osuus ylittää yhden neljäsosan (1/4) Atria Yhtymä Oyj:n osakkeiden       
kokonaismäärästä.                                

3. Osuus Atria Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä             

Osakelainaussopimuksen voimassaoloajan alkaessa Lihakunnan osuus Atria Yhtymä  
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on seuraava:                 

Osakkeita                                    
- A-sarja 1.677.232 kpl                             
- KII-sarja 4.020.200 kpl                            

Osakkeita yhteensä                               
- 5.697.432 kpl                                 

Osuus osakkeiden kokonaismäärästä                        
- 24,7 %                                    

Osuus äänimäärästä                               
- 39,5 %                                    

Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä koostuu tämän ilmoituksen 
päivämääränä yhteensä 13.888.747 A-sarjan osakkeesta ja 9.203.981 KII-sarjan  
osakkeesta. Jokainen KII-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään  
kymmenellä äänellä ja jokainen A-sarjan osake yhdellä äänellä.         

Atria Yhtymä Oyj on 31.5.2007 ilmoittanut toteuttavansa Osakeannin, jonka    
jälkeen Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä (Osakeannin    
ehdoissa mainittua lisäosakeoptiota ei ole huomioitu), koostuu yhteensä     
18.388.747 A-sarjan osakkeesta ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeesta. Mikäli    
enintään 675.000 uuden A-sarjan osakkeen suuruinen lisäosakeoptio käytetään   
täysimääräisesti, Atria Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä koostuu 
yhteensä 19.063.747 A-sarjan osakkeesta ja 9.203.981 KII-sarjan osakkeesta.   

Osakeannissa Lihakunnalle osoitetut uudet A-sarjan osakkeet ja edellä mainitun 
osakelainaussopimuksen nojalla lainattujen osakkeiden palautus huomioiden sekä 
olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Lihakunnan osuus Atria
Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä Osakeannin toteutumisen jälkeen on   
seuraava:                                    


Osakkeita             		                      
- A-sarja 3.221.797 kpl                             
- KII-sarja 4.020.200 kpl                            
			                                       
Osakkeita yhteensä                               
- 7.241.997 kpl                                 

Osuus osakkeiden kokonaismäärästä                        
- 25,6 %                                    

Osuus äänimäärästä                               
- 39,1 %                                    

Mikäli lisäosakeoptiota ei käytetä tai se käytetään vain osittain, Lihakunnan  
omistusosuus Osakeannin jälkeen on edellä mainittua korkeampi.         

4. Osakkeenomistajan nimi                            

Lihakunta, Y-tunnus 0171420-8                          


Atria Yhtymä Oyj                                
Matti Tikkakoski                                
toimitusjohtaja                                 

JAKELU:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi