Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2006

3.5.2006 15:30
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.5.2006

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2005 tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä että
osinkoa maksetaan  35 % (0,595 euroa/osake) osakkeiden nimellisarvolle.

Osinko on täsmäytyspäivänä 8.5.2006 omistajaluetteloon merkittyjen omistajien
nostettavissa maksupäivästä 15.5.2006 alkaen arvo-osuustilille ilmoitetulta
pankkitililtä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään yhteensä 4.218.545 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia A-
osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 7.171.526,50 euroa.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin
vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla
hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, toteuttaminen tai mahdollistaminen,
yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen.

Valtuutus sisältää  myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle
annetaan  oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä
perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Hinnan määrääminen voidaan
toteuttaa myös suurille sijoittajille suunnatun ns. tarjousannin (book building)
avulla, ja tällöin antiin saattaisi osallistua myös yhtiön nykyisiä
osakkeenomistajia, jotka saattavat kuulua yhtiön osakeyhtiölain mukaiseen
lähipiiriin.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä
lukien.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Henrik
Holm, Juha-Matti Alaranta, Esa Kaarto, Juho Tervonen ja Pentti Pirhonen sekä
uusina Seppo Paavola (Kaustinen), Jouni Sikanen (Joroinen), Lassi-Antti Haarala
(Humppila) ja Veli Koivisto (Ylitornio).

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela
sekä varatilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Erkki Roivas
talousjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi