Uutishuone

ATRIA-KONSERNIN TOIMINTAMALLI UUDISTUU

16.5.2006 09:00
ATRIA-KONSERNIN TOIMINTAMALLI UUDISTUU

Atria-konsernin toimintamallin uudistamisen tarkoituksena on selkeyttää
tulosvastuuta, lisätä asiakas- ja kuluttajalähtöisyyttä, nopeuttaa päätöksentekoa
ja liittää Atrian kansainväliset toiminnot tiiviimmin osaksi konsernistrategiaa.

Uudistuksen myötä  maakohtaisista organisaatiomalleista siirrytään konsernin
yhteiseen toimintamalliin. Uusi organisaatio antaa paremman tuen konsernin
kansainväliselle toiminnalle ja toisaalta parantaa liiketoiminta-alueiden
operatiivista tehokkuutta. Menestyminen Suomen markkinoilla on perustunut vahvaan
johtamiskulttuuriin, jonka siirtämistä tytäryhtiöihin vauhditetaan uuden
organisaation avulla.

Uudessa organisaatiossa konsernitason toimintoja ovat:

- Markkinointi & Tuotekehitys
- Laatu & Tuoteturvallisuus
- Asiakkuudet
- IT, Ohjaus & Logistiikka
- Talous & Hallinto
- Henkilöstö
- Alkutuotanto ja liharaaka-aineiden hankinta

Atrian konsernitoimintojen johtajia ovat 1.6.2006 alkaen seuraavat henkilöt:

- Konsernin toimitusjohtaja Matti Tikkakoski
- Varatoimitusjohtaja, Alkutuotanto ja liharaaka-aineen hankinta, Juha Gröhn
- Johtaja, Markkinointi & Tuotekehitys, Pasi Luostarinen
- Johtaja, Laatu & Tuoteturvallisuus, Merja Leino
- Johtaja, Asiakkuudet, Christer Åberg
- Johtaja, IT, Ohjaus & Logistiikka, Jukka Mäntykivi
- Johtaja, Talous & Hallinto, Erkki Roivas
- Johtaja, Ostotoiminnot & Investoinnit, Juha Ruohola
- Henkilöstöjohtaja, nimitetään myöhemmin

Atria konsernin uuden johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt : Matti
Tikkakoski (pj), Juha Gröhn (vpj), Pasi Luostarinen, Merja Leino, Christer Åberg,
Jukka Mäntykivi, Erkki Roivas ja Juha Ruohola.

Kustannustehokkuuden parantamiseksi ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi
konsernissa toimivat seuraavat tulosvastuulliset liiketoiminta-alueet:

- Atria Suomi
- Atria Ruotsi
- Atria Venäjä & Baltia
- Svensk Snabbmat för Storkök AB

Liiketoiminta-alueiden johtoon on nimitetty seuraavat henkilöt:

- Atria Suomi - Toimitusjohtaja Juha Gröhn
- Atria Ruotsi - Toimitusjohtaja Christer Åberg
- Atria Venäjä & Baltia - Johtaja Juha Ruohola
- Svensk Snabbmat för Storkök AB - Toimitusjohtaja Roger Larsson


Liiketoiminta-alue Baltia ja Venäjä

Atrian Baltian (Viro ja Liettua) johtajaksi  on nimitetty Raimo Kirmanen. AS
Valga Lihatööstusin toimitusjohtajana jatkaa Elmut Paavel ja UAB Vilniaus Mesan
toimitusjohtajana Audrius Skucas. Molemmat raportoivat Raimo Kirmaselle.

Tämän lisäksi Atria Venäjän (Pit-Product) toimitusjohtajana jatkaa Gennady
Emelianov. Pit-Productin lihan ja materiaaliostojen ostojohtajaksi on nimitetty
Daniel Stenberg. Hän raportoi sekä Gennady Emelianoville että Juha Ruoholalle.


Konsernitoimintoja ja Atria Ruotsi

Atria-konsernin ostotoiminnoista vastaa ostopäällikkö Ralf Tupeli ja
investoinneista johtaja Pauli Tuominen. Molemmat raportoivat johtaja Juha
Ruoholalle.

Atria Ruotsiin kuuluu Atria Lithells AB ja Atria Concept AB. Atria Lithells AB:n
toimitusjohtajana toimii Christer Åberg. Atria Concept AB:n toimitusjohtaja Björn
Malmström raportoi Christer Åbergille.


Atria Suomi

Tämän lisäksi liiketoiminta-alue Atria Suomen (Atria Oy) johto-organisaatiota
uudistetaan. Atria Oy:n johtoryhmän vastuulla on konsernin Suomen liiketoiminnan
hoitaminen ja kehittäminen. Atria Oy:ssä on tehty seuraavat nimitykset:

- Atria Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.6.2006 alkaen Juha Gröhn
- Johtaja Markku Krutsin vastaa myyntitoiminnasta kaikkiin asiakkuuksiin
Suomessa.
- Johtaja Jarmo Lindholmin vastuulla on tuotteistus ja asiakastarjooman kehitys.
- Kuluttajamarkkinoinnista ja tuotekehityksestä vastaa johtaja Pasi Luostarinen.
- Lihateollisuutta johtaa Matti Perälä.
- Juha Gröhn jatkaa toistaiseksi A-Tuottajat Oy:n toimitusjohtajana.
- Lihavalmisteteollisuutta johtaa Henrik Ylisiurua
- Ateriateollisuutta johtaa Merja Leino
- Siipikarjateollisuutta johtaa Mika Ala-Fossi.
- Ohjaustoiminnasta, tietohallinosta ja logistiikasta vastaa Jukka Mäntykivi.
- Henkilöstötoiminnosta vastaa Katri Koro-Valtonen.
- Atria-Tekniikan johtajana jatkaa Tapani Potka.
- Konsernin talousjohtaja Erkki Roivas osallistuu myös Atria Oy:n johtoryhmän
työskentelyyn.
- Johdon controllerina  aloittaa Sanna Piipari.

Lisätietoja antaa Atria-konsernin toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p. 050 2582
ja varatoimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.

ATRIA YHTYMÄ OYJ

Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi