Uutishuone

ATRIAN OMISTAMA VALGA LIHATÖÖSTUS OSTANUT SIKATILAN

9.11.2005 08:02

ATRIAN OMISTAMA VALGA LIHATÖÖSTUS OSTANUT SIKATILAN

Atria Yhtymä Oyj:n virolainen tytäryhtiö AS Valga Lihatööstus on allekirjoittanut
sopimuksen OÜ Linnamäe Peekon -nimisen sikatilan ostamisesta. Kyse on
yksityishenkilöiden omistamasta yhtiöstä, jonka kauppahintaa osapuolet eivät
halua julkaista.

Linnamäen sikatila sijaitsee noin 100 km Tallinnasta länteen. Tilalla on 600
emakkoa ja peltopinta-ala on 515 hehtaaria.

Kaupan avulla Atria kehittää edelleen sianlihan alkutuotantoa Virossa.
Tavoitteena on lisätä Valgan lihankäytön omavaraisuutta omilta tiloilta saatuna.
Koska Viron lihantuotantotilat ovat pieniä, omaa lihantuotantoa pidetään etuna,
sillä sen avulla pystytään turvaamaan raaka-aineen saatavuus. Valgalla on jo
ennestään omistuksessa nauta- ja sikatiloja Tarton alueella. Tällä hetkellä Valga
tuottaa itse noin 30 prosenttia jalostamastaan sianlihasta ja 10 prosenttia
naudanlihasta. Kaikissa tilanteissa Valga tarvitsee lihaa myös ulkopuolelta, myös
Suomesta, jos Atrialla on lihan vientitarvetta. Runsaan kahden vuoden aikana
Valgalla on tavoite nostaa tuotanto noin 5 000 - 5 500 emakkoon, jolloin
lihasikamäärä nousee noin 120 000 sikaan.

AS Valga Lihatööstusin teollisuuslaitokset sijaitsevat Valgassa, Viron ja Latvian
rajalla. Yritys on Viron toiseksi suurin naudan- ja sianlihan jalostaja. Se
yksityistettiin vuonna 1994 ja on siitä lähtien menestynyt hyvin ja tuottanut
voittoa. Valgan liikevaihto vuodelta 2005 tulee olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. 0400 661 742.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi