Uutishuone

ATERIARATKAISUISTA UUSI LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ATRIALLE

2.12.2005 09:02

ATERIARATKAISUISTA UUSI LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ATRIALLE

Atria Yhtymä Oyj:n visiona on toimia Suomen lisäksi johtavana yrityksenä
lihanjalostuksessa ja ateriaratkaisuissa Itämeren alueella. Kaupan
kansainvälistyminen, rakennemuutokset ja kuluttajien kulutustottumusten
pirstaloituminen aiheuttavat muutospaineita nykytoiminnalle. Vastatakseen
muuttuvan kilpailuympäristön haasteisiin Atrian valmisruoka- ja
lihavalmisteliiketoiminnot Suomessa organisoidaan uudelleen. Atrian
ateriaratkaisuista muodostetaan suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva
liiketoimintajohtajan vetämä uusi liiketoimintayksikkö, joka sisältää Atrian
liiketoiminnan lisäksi myös Forssassa sijaitsevan Atrian tytäryhtiön Liha ja
Säilyke Oy:n liiketoiminnan. Samassa yhteydessä Forssan
lihavalmisteliiketoiminnan johtaminen siirtyy Atrian lihavalmisteteollisuuden
vastuulle. Sekä Atrian & Forssan tuotantoyksiköt jatkavat toimintaansa kuten
ennenkin.

Atrian ateriaratkaisuiden liiketoiminnan johtajaksi nimitetään Jarmo Lindholm.
Hän tulee vastaamaan Atrian ateriaratkaisut -liiketoimintayksikön strategiasta,
organisaatiosta ja henkilövalinnoista. Samalla Jarmo Lindholm nimitetään
johtoryhmän jäseneksi.

Forssan Liha ja Säilyke Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Jarmo Aavikko. Hänellä
tulee olemaan jatkossa Forssan lisäksi merkittävä rooli ateriaratkaisut-
liiketoiminnassa ja siihen liittyvissä kehitystoiminnoissa (mm. tuotanto ja T&K)
myös Nurmossa ja Karkkilassa.

Uudessa liiketoimintamallissa Forssan myynti-, markkinointi- ja
tuotekehitystoiminnot yhdistetään Atrian vastaaviin toimintoihin. Forssan
tavaramerkki säilyy markkinoilla ja sitä tullaan jatkossa kehittämään
aktiivisesti.

Tehdyillä muutoksilla pyritään parantamaan entisestään Atrian liiketoiminnan
uudistumiskykyisyyttä, tuloksellisuutta ja liiketoiminnan kasvua. Nämä muutokset
astuvat voimaan vuoden 2006 alusta alkaen.


Muutoksia Atria Oy:n kaupallisissa toiminnoissa

Atria Oy:n kaupallisen johtajan Denis Mattssonin vastuualueena on Atria Oy:n ja
Liha & Säilyke Oy:n myyntitoimintojen johtaminen Suomessa. Tämän lisäksi
kaupallisen johtajan vastuualueeseen kuuluu Atrian kansainvälisten tytäryhtiöiden
vähittäiskauppa- ja horeca-myyntitoimintojen koordinointi- ja kehittäminen.
Kaupallinen johtaja Denis Mattsson on Atria Oy:n johtoryhmän jäsen ja hän
raportoi toimitusjohtajalle.

Atria Oy:n markkinointijohtaja Pasi Luostarisen vastuualuetta on laajennettu
koskemaan Atria Oy:n lisäksi Atrian tytäryhtiöiden kuluttaja- ja
asiakasmarkkinoinnin ja tuoteryhmätyöskentelyn kehitystä. Toimen tarkoituksena on
Atria-konsernin (Suomi, Ruotsi, Viro, Liettua ja Venäjä) kuluttajatutkimuksen,
kuluttajamarkkinointitoimenpiteiden ja tuoteryhmätyöskentelyn strateginen
suunnittelu ja ohjaus sekä käytännön toimeenpanon valvonta. Kunkin Atrian
tytäryhtiön markkinoinnin paikalliset vastuuhenkilöt raportoivat matriisissa Pasi
Luostariselle. Markkinointijohtaja Pasi Luostarinen on Atria Oy:n johtoryhmän
jäsen ja hän raportoi toimitusjohtajalle.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. 0400 661 742.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi