Tiedotteet

Atria ja Veljekset Rönkä tiivistävät nautayhteistyötä Pohjois-Suomessa

30.9.2019 14:04
Atria ja Veljekset Rönkä tiivistävät nautayhteistyötä Pohjois-Suomessa

Atria Suomi Oy ja Veljekset Rönkä Oy ovat solmineet uuden sopimuksen, jossa ne tiivistävät yhteistyötään Pohjois-Suomen naudanhankinnassa ja -teurastuksessa. Sopimuksen taustalla on Veljekset Rönkän päätös luopua tietyn siirtymäajan jälkeen suoraan tuottajilta tapahtuvasta nautaeläinten hankinnasta ja vasikkavälityksestä Pohjois-Pohjanmaalla. Rönkä ostaa jatkossa nautateuraseläimiä Atrialta. Atrian tytäryhtiö A-Tuottajat Oy hankkii teuras- ja välityseläimiä tiloilta sekä vastaa tilojen kehittämisestä. Tuoretie Oy tekee edelleen yhteistyötä sopimusautoilijoiden kanssa teuras- ja vasikkakuljetuksissa tiloilta.

”Muutos tuo kilpailukykyä eläinkuljetuksiin ja lisää resursseja tilatason tuotannon kehittämiseen Pohjois-Suomen nautakarjatiloille”, toteaa Veljekset Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Veljekset Rönkän ja Atrian välillä on ollut vastaavantyyppinen sopimus nautojen myynneistä, ostoista, teurastamisesta ja leikkaamisesta. Atria on myynyt Rönkälle Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta hankkimiaan nautoja ja Rönkä on hoitanut eläinten teurastamisen ja leikkaamisen.

”Atria on teurastuttanut Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta hankkimiaan nautoja Rönkän Kemissä sijaitsevassa teurastamossa. Uudella sopimuksella varmistamme nautatilojen kilpailukyvyn kehittämisen tulevaisuudessakin”, toteaa hankintajohtaja Sinikka Hassinen A-Tuottajista.

Rönkä tarjoaa sopimustuotantoa lammastuottajille.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veikko Oljakka, Veljekset Rönkä Oy, p. 040 092 5446
Hankintajohtaja Sinikka Hassinen, Atria Nauta / A-Tuottajat Oy, p. 040 643 1991


Veljekset Rönkä Oy hankkii ja jalostaa naudan, poron ja karitsan lihaa. Yhtiön päätoimipaikka on Kemissä, missä sijaitsee myös Rönkän teurastamo.

Atria Suomi kehittää ja valmistaa sekä markkinoi ja myy tuoreita liha- ja muita elintarvikkeita sekä näihin liittyviä palveluja. Atria on Suomen teurastamoteollisuuden ja useiden lihatuoteryhmiensä markkinajohtaja ja yhtiöllä on merkittävää vientitoimintaa. Henkilöstön määrä on noin 2 300. Atria-brändin liharaaka-aine on 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Atrialla on omat nautateurastamot Kauhajoella ja Jyväskylässä. Atrian lihanhankinnasta Suomessa vastaa A-Tuottajat Oy. Tuoretie Oy hoitaa A-Tuottajat Oy:n eläinkuljetukset.


Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli noin 1,44 miljardia euroa ja palveluksemme oli noin 4 460 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1991 lähtien.

Lisätietoja:
Atria yrityksenä: www.atria.com
Kotikokkaajat: www.atria.fi
Atrialaiset blogikirjoitukset: www.atriablogi.fi

Avainsanat