Tiedotteet

Atrian tytäryhtiö A-Tuottajat mukana luontoa säästävässä, uraauurtavassa SYSTEMIC-konsortiossa

29.6.2017 12:51
Atrian tytäryhtiö A-Tuottajat mukana luontoa säästävässä, uraauurtavassa SYSTEMIC-konsortiossa

LÄHTÖLAUKAUS EUROOPAN MAATALOUDEN SUUNNANMUUTOKSELLE KOHTI KIERTÄVÄÄ JA KESTÄVÄÄ POLKUA – URAAUURTAVA PROJEKTI KÄYNISTYNYT

Bryssel, 19.6.2017

Kesäkuun 1. päivä käynnistyi uusi projekti, SYSTEMIC, joka tarkoituksena on osoittaa, että ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen biojätteistä, eläinten lannoista ja puhdistamolietteestä voi olla taloudellisesti järkevää.

Typpi, fosfori ja kalium ovat elintärkeitä kasvien kasvulle. Puolet EU-alueen peltoviljelyssä käytetystä fosforista ja typestä ovat peräisin uusiutumattomista lähteistä, kuten fosfaattikivestä, tai tuotettu prosesseilla, jotka kuluttavat paljon fossiilista energiaa, kuten maakaasua. Nykyisessä järjestelmässämme iso osa arvokkaista ravinteista hukataan polttoprosesseissa tai kaatopaikoille (kuten orgaaninen aine ja typpi) tai vesistöpäästöinä ympäristöön, mikä aiheuttaa rehevöitymisongelmia (typen ja fosforin kertyminen vesistöihin).

Tällainen järjestelmän tehottomuus yhdistettynä väestönkasvuun ja kotieläinsektorin laajentumiseen aiheuttavat vakavia vaikutuksia maahan, ilmaan ja vesien laatuun, ja uhkaavat siten EU:n maatalouden pidemmän aikavälin kestävyyttä. Ravinteiden talteenotto biojätteistä, ruoka- ja rehujätteistä, lannasta ja puhdistamolietteestä ja niiden uudelleenkäyttö voi muuttaa asiaa.

SYSTEMICin tavoitteena on vähentää riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista, alentaa kasvihuonekaasupäästöjä, vähentää maaperän, ilman ja vesien saastumista hyödyntämällä lannoitteita, jotka vastaavat kasvien tarpeita (sen sijaan, että orgaanisia jäännöksiä hyödynnettäisiin sellaisenaan suoraan) ja samalla auttaa kotieläintuottajia ja kaupunkialueita hallitsemaan jätevirtojaan nykyistä paremmin.

SYSTEMIC-projektissa näytetään ensimmäisen kerran viiden demolaitoksen avulla, miten jätteistä on mahdollista tuottaa taloudellisesti järkevästi korkealaatuisia ravinnetuotteita, jotka voidaan kierrättää takaisin kasvintuotantoon. Projektissa selviää, miten Euroopan biojätteiden, kotieläinten lantojen ja puhdistamolietteiden käsittely, voidaan siirtää seuraavalle tasolle ottamalla käyttöön uusia teknologioita energiantuotantoon ja ravinteiden talteenottoon.

Demolaitoksilta saadun kokemuksen perusteella projektiryhmä kehittää liiketoimintamalleja ja tukee niiden käyttöönottoa myös uusilla laitoksilla. Tällä tavoin ravinteiden talteenottotoiminta saadaan laajennettua kaikkialle Euroopan unionin alueelle, mikä edelleen helpottaa kiertotalouteen siirtymistä laajemminkin.

SYSTEMIC-konsortioon kuuluu 15 partneria. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (sopimus 730400).

Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research, Alankomaat

AMPower, Belgia

Groot Zevert Vergisting B.V., Alankomaat

Acqua & Sole S.r.l., Italia

Rika Biofuel Developments Ltd, Iso-Britannia

GNS - Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH, Saksa

A-Tuottajat Oy, Suomi

ICL Fertilizers Europe C.V, Alankomaat

NIJHUIS WATER TECHNOLOGY BV, Alankomaat

PROMAN MANAGEMENT GMBH, Itävalta

UNIVERSITEIT GENT, Belgia

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, Italia

VLAAMS COORDINATIECENTRUM MESTVERWERKING, Belgia

EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION, Belgia

The Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation, Belgia

Koordinaattorin yhteystiedot lisätietoja varten:

Dr Oscar Schoumans,

http://www.systemicproject.eu

email: systemic@wur.nl

Yhteyshenkilö Suomessa:

Projektipäällikkö Teija Paavola/A-Tuottajat Oy,

email: teija.paavola@atria.com


Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 1,35 miljardia euroa ja palveluksemme oli noin 4 315 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.

Lisätietoja:
www.atria.fi
www.kokkaamo.fi
www.atriablogi.fi
www.atria.com
www.lihakauppa.fi
www.atria.fi/konserni/yritys/historia/

Avainsanat