Tiedotteet

Atria Suomelle on myönnetty ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintasertifikaatti

3.4.2017 14:28
Atria Suomelle on myönnetty ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintasertifikaatti

Atria Suomen toimintajärjestelmälle on myönnetty 10.3.2017 ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintasertifikaatti. Sertifiointi koskee Atria Suomen teollisia toimintoja jokaisella toimintapaikkakunnalla.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja energiatehokkuus ovat olleet Atrian ympäristöohjelman keskeisiä kehityksen painopisteitä jo vuosia. Toimintajärjestelmän ISO 50001-standardin mukainen sertifiointi on yksi keino vastata energiatehokkuusdirektiivin yrityksille asettamiin vaatimuksiin. Energiatehokkuuden tunnusluvut raportoidaan vuosittain yritysvastuuraportilla.

Samassa yhteydessä Atria Suomen toimintajärjestelmän laatu- ja ympäristösertifioinnit päivitettiin uuteen standardiversioon. Uusissa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeissa keskeistä on mm. toimintaympäristön laaja riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Vaikka standardit ovat jämäköityneet, eivät muutokset olleet Atrian näkökulmasta suuria, sillä uusien standardien mukaiset elementit ovat olleet oleellinen osa strategiaprosessia ja johtamiskulttuuriamme jo entuudestaan.

Lisätietoja antaa johtaja Merja Leino p. 040 580 1210.


Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.

Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 1,35 miljardia euroa ja palveluksemme oli noin 4 315 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.

Lisätietoja:
www.atria.fi
www.kokkaamo.fi
www.atriablogi.fi
www.atria.com

Avainsanat