Tiedotteet

Atria Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017

20.7.2017 08:00

Seinäjoki, Suomi, 2017-07-20 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj, Puolivuotiskatsaus  20.7.2017, klo 8.00

ATRIA OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. – 30.6.2017

Atria-konsernin liikevoitto vahvistui, liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla

Huhti-kesäkuu 2017

- Konsernin liikevaihto oli 368,4 miljoonaa euroa (341,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa) eli 2,7 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta.
- Kiinan vienti käynnistyi toukokuussa, ensimmäiset lihaerät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.
- A
urinkosähköpuiston rakennustyöt aloitettiin Atrian Nurmon tuotantolaitoksella.

Tammi-kesäkuu 2017
- Konsernin liikevaihto oli 701,0 miljoonaa euroa (655,8 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) eli 1,6 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta.
- Atria Suomi Oy teki sopimuksen sianlihan viennin käynnistämisestä Kiinaan.

 

  Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2017 2016 2017 2016 2016
Liikevaihto          
   Atria Suomi 252,4 233,9 480,6 458,6 932,3
   Atria Skandinavia 90,2 88,8 174,3 164,5 343,4
   Atria Venäjä 22,9 17,6 41,6 31,2 71,8
   Atria Baltia 10,1 9,2 18,6 16,9 34,4
   Eliminoinnit -7,3 -8,3 -14,2 -15,5 -30,1
Liikevaihto yhteensä 368,4 341,3 701,0 655,8 1 351,8
           
Liikevoitto          
   Atria Suomi 7,7 3,0 11,8 4,7 24,2
   Atria Skandinavia 1,2 3,5 1,3 4,2 8,4
   Atria Venäjä 0,5 0,1 -1,2 -0,6 -0,7
   Atria Baltia 0,9 -0,3 1,5 -0,5 0,7
   Kohdistamattomat -0,4 -0,2 -2,0 0,0 -0,8
Liikevoitto yhteensä 10,0 6,1 11,2 7,8 31,8
Liikevoitto-% 2,7 % 1,8 % 1,6 % 1,2 % 2,3 %
           
Tulos ennen veroja 8,3 4,8 9,1 4,5 26,1
           
Osakekohtainen tulos, € 0,23 0,13 0,21 0,10 0,65
           
Liikevoittoon sisältyvät          
poikkeukselliset erät:          
Atria Baltia: Sikatilan myynti - -1,0 - -1,0 -1,0
Atria Skandinavia: Kiinteistöyhtiön myynti - 1,4 - 1,4 1,4
Oikaistu liikevoitto 10,0 5,7 11,2 7,4 31,4Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Atrian liikevaihto on alkuvuoden aikana kasvanut ja tulos parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu on perustunut sekä orgaaniseen että yrityskauppojen kautta tulleeseen kasvuun. Terveen kasvun strategia toteutuu ja erityisen myönteistä on, että liikevaihto on vahvistunut kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Vuoden toisella neljänneksellä Atrian tulos parani Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Osaltaan tähän on vaikuttanut lihamarkkinatilanteen tervehtyminen, mutta myös uudistuva tuotteisto ja lukuisten tuottavuutta parantavien hankkeiden onnistunut läpivienti. Virossa tuotanto keskitettiin viime vuonna yhteen tehtaaseen. Suomessa Nurmon sikaleikkaamon investointi on loppuvaiheessa ja leikkaamon suorituskyky koheni kevään aikana oleellisesti. Venäjällä lihavalmisteiden markkinatilanne on lievästi parantunut ja Sibylla-konseptin kasvu jatkuu edelleen.

Skandinavian tulos jäi viimevuoden tasosta. Syinä tähän ovat kohonneet raaka-ainekustannukset ja siipikarjaliiketoiminnan haltuunottokustannukset. Investointi siipikarjatehtaalla etenee suunnitellusti.

Sianlihan myynti Kiinaan on käynnistynyt ja ensimmäiset Atrian Nurmon tehtaalta lähetetyt lihaerät saapuivat perille kesäkuun lopussa. Kysyntä on hyvä ja aiemmin arvioimamme 3 miljoonan kilon määrä tämän vuoden aikana tullaan näillä näkymin ylittämään.”


Huhti-kesäkuu 2017

Atria-konsernin
huhti-kesäkuun liikevaihto oli 368,4 miljoonaa euroa (341,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa). Liikevaihto vahvistui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myyntivolyymit kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutetut yrityskaupat tukivat kasvua. Liikevoiton myönteinen kehitys johtui paremmasta kannattavuudesta Suomen, Venäjän ja Baltian liiketoiminta-alueilla. Myynnin rakenne oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Siipikarjayksikön korkeat tuotantokustannukset painoivat Atria Skandinavian liikevoittoa.

Atria Oyj lahjoitti yhteensä 60 000 euroa kahdelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksia saivat Itä-Suomen yliopisto 20 000 €, Vaasan yliopisto 20 000 € ja Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiö 20 000 €.

Atria rakentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa Suomen suurimman aurinkosähköpuiston Atrian Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman projektin ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyi kesäkuun alussa. Ensimmäiset voimalaitososuudet kytketään aikataulun mukaan verkkoon heinäkuun lopulla. Syksyyn mennessä rakennetaan noin 4MWh aurinkopaneelikentät maa-asennuksina. Suomen suurimman aurinkosähköpuiston arvioidaan olevan kokonaan käyttöönottovalmis syksyllä 2018.

Tammi-kesäkuu 2017

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 701,0 miljoonaa euroa (655,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Myyntivolyymit kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa toteutetut yrityskaupat tukivat kasvua. Atria Suomen, Baltian ja Venäjän kannattavuus oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.

Atria Suomi Oy teki tammikuussa sopimuksen ensimmäisen lihaerän toimittamisesta Kiinaan. Atria toimittaa vuoden 2017 aikana Kiinaan noin kolmen miljoonan kilon verran pakastettuja sianlihatuotteita. Ensimmäiset tuote-erät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.

Tunnusluvut      
milj. EUR 30.6.17 30.6.16 31.12.16
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,17 13,95 14,49
Korolliset velat 251,2 235,9 217,8
Omavaraisuusaste, % 45,0 % 44,8 % 46,5 %
Nettovelkaantumisaste, % 59,6 % 58,1 % 50,5 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 24,9 42,8 82,9
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 % 6,5 % 6,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 505 4 340 4 315
       
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä.  


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 31,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa puolivuotiskatsauksen 1.1. – 30.6.2017 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja: Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 20.7.2017 klo 10.15 Atrian Helsingin toimistolla. Osoite: Läkkisepäntie 23, 1. kerroksen kokoustilat (Duetto Business Park, Metsälä) Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Liitetiedostot

Avainsanat