Tiedotteet

Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon

7.10.2016 13:31
Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon

Etelä-Pohjanmaalla on käynnistynyt Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon -hanke. Sen tavoitteena on luoda mahdollisuudet kansainvälisesti innovatiivisen alkutuotannon ja elintarviketalouden alueelliselle keskittymälle, joka mahdollistaa suomalaisen ruoantuotannon säilymisen ja kehittymisen.

Alkutuotannolle ja elintarviketeollisuudelle on tarpeen löytää uusia kilpailukykyä parantavia toimintamalleja, jotka mahdollistavat tuotannon säilymisen ja kehittymisen pitkällä tähtäimellä. A-Tuottajat Oy:n (Atria Suomen alkutuotantoyhtiö) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke keskittyy erityisesti sianlihantuotannon erityispiirteisiin osana biotalouden kestävää toimintaketjua.

Yksi hankkeen näkökulmista on lannan käsittely, joka ympäristönormien kiristyessä vaatii aivan uusia toimintatapoja. Hankkeessa hahmotellaan toimintakonsepti, jolla lantaravinteita voidaan siirtää kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden kotieläinkeskittymistä alueille, joilla ravinteista on pulaa. Samalla voidaan siirtää orgaanista ainetta alueille, joilla lantaa ei ole saatavilla.

Hanke luo pohjan laadukkaalle ja kestävälle lihantuotannolle, joka vastaa myös tule-vaisuuden ympäristöhaasteisiin alentaen elintarvikesektorin ja maatalouden ravinne-kuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen avulla luodaan pohjaa eteläpohjalaiselle biotalousklusterille. Tavoitteena on, että tämän selvityshankkeen pohjalta käynnistyy investointihankkeita.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.9.2017. Hankkeen kustannusarvio on 100 280 €, josta 42 % tulee EU:lta ja loput valtiolta.

Lisätietoja:


Atria Suomi on osa kasvavaa ja kansainvälistä elintarvikealan yritystä Atria Oyj:tä. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa,Venäjällä ja Baltian alueella. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 1 340 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on keskimäärin 4 270 henkilöä. Atria Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Kuopiossa, Kauhajoella, Forssassa, Sahalahdella ja Jyväskylässä. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903,jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja:
www.atria.fi
www.kokkaamo.fi
www.atriablogi.fi
www.atria.com

Avainsanat