Tiedotteet

Atrian sikahinnoittelu uudistuu ja sikaketju tiivistyy

5.5.2014 14:45
Atrian sikahinnoittelu uudistuu ja sikaketju tiivistyy

Atrian tuottajahinnoittelu ja sopimusmalli sikaketjussa uudistuvat. Muutos astuu voimaan tila kerrallaan vuoden 2014 aikana. Hinnoittelumuutoksen päätavoitteina on tukea tilan tuottavuuden parantamista, tehostaa ketjun toimintaa sekä tasapuolistaa hinnoittelua. Merkittävin yksittäinen muutos on se, että tilakoolla ei ole jatkossa vaikutusta tuottajahintojen muodostumiseen.

Osana uutta sopimusmallia olemme valmistelleet myös AtriaSika -ketjun tiivistämistä. Keskitymme nykyisten tilojen ja niiden tuottavuuden kehittämiseen ja suljemme sikaketjun 1.1.2015. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien sikaketjun toimijoiden tulee siihen mennessä valita oma yhteistyökumppaninsa.

Tähtäämme uudistuksilla siihen, että tuottajien kate-eurot lisääntyvät, logistiikan sekä jalostavan teollisuuden kustannukset pienenevät,  ja mikä tärkeintä: sianlihan houkuttelevuus kuluttajien ostopäätöksissä kasvaa.

Uudistuksen pitkän ajan tavoitteet ovat:
1. Olemassa olevien sikaloiden kasvatuskapasiteetin parempi hyödyntäminen
2. Ketjun toimimattomuudesta aiheutuvien kustannusten minimointi
3. Lopputuotteen laadun parantaminen

Uskomme vankasti siihen, että näiden toimien jälkeen AtriaSika -ketju on nyt ja jatkossa tuottajan kannalta paras valinta.  Hyvä yhteistyö tuottavuuden kehittämisessä sekä tiivis ketjutus parantavat AtriaSika -ketjun kilpailukykyä myös kansainvälistä kilpailua vastaan. Me taistelemme yhdessä suomalaisen lihan puolesta.

Atria tekee kaikkensa, jotta sianlihan jalostuksen kustannustehokkuus on kunnossa niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä kilpailussa. Työ tuottavuuden nostamiseksi jatkuu esimerkiksi logistiikkaa, teurastusta ja leikkuuta kehittämällä. Myös jatkuva tuotekehitys ja onnistunut markkinointi ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden AtriaSika -ketjussa.

Lisää uudistuksen taustoista ja tavoitteista voit lukea kotisivuiltamme. (https://www.atriatuottajat.fi/atriasika/ajankohtaista/Sivut/sikahinnoitteluuudistuu.aspx)

Lisätietoja :

Jari Leija, Atria Suomen varatoimitusjohtaja, A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toimitusjohtaja, p. 040 559 7213


Atria Suomi on osa kasvavaa ja kansainvälistä elintarvikealan yritystä Atria Oyj:tä. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa,Venäjällä ja Baltian alueella. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 noin 1 344 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 5 000 henkilöä. Atria Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Kuopiossa, Kauhajoella, Forssassa ja Karkkilassa. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903,jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.atria.fi ja www.atriagroup.com.

Avainsanat