Tiedotteet

Atria Oyj Pörssitiedote: Atria Oyj:n pitkän aikavälin palkitsemisohjelma

27.11.2014 15:40

Atria Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin henkilöille suunnatusta pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä vuosille 2015 – 2017. Ansaintajaksot alkavat 1.1.2015, 1.1.2016 ja 1.1.2017 ja päättyvät 31.12. mainittuina vuosina. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun loppuun mennessä.

Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän mahdollinen tuotto jaksolla 2015 - 2017 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 - 2017 aikana. Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään kuuluu korkeintaan 45 Atria-konsernin henkilöä.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola p. 0500 161100

ATRIA OYJ
Seppo Paavola
hallituksen puheenjohtaja


Atria Suomi on osa kasvavaa ja kansainvälistä elintarvikealan yritystä Atria Oyj:tä. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa,Venäjällä ja Baltian alueella. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 noin 1 411 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on lähes 5 000 henkilöä. Atria Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Nurmossa, Kuopiossa, Kauhajoella, Forssassa, Sahalahdella ja Jyväskylässä. Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903,jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja:
www.atria.fi
www.kokkaamo.fi
www.atriablogi.fi
www.atriagroup.com.

Avainsanat