Tiedotteet

Atria tehnyt esisopimuksen Saarioisten lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuuliiketoimintojen ostamisesta

11.7.2013 13:05

Atria Oyj ja Saarioinen Oy ovat tehneet esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupassa Atrialle siirtyy broilerituotannon koneet ja laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä rakennus ja tontti. Jyväbroiler-tuotemerkki siirtyy myös Atrian omistukseen. Lisäksi Atria saa kaupassa Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekevät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille.

Kaupan myötä Atria lisää kustannustehokkuutta lihanhankinnassa sekä teurastus- ja leikkuutoiminnoissa. Yhteistyösopimuksella Saarioinen turvaa pitkäjänteisen ja kilpailukykyisen raaka-ainehuollon ja voi vapauttaa resursseja jalostepuolelle.

Saarioisten hankinta-, teurastus- ja leikkuutoimintojen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen ja Atria jatkaa teollista toimintaa Jyväskylässä ja Sahalahdella. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa työskentelee noin 400 henkilöä.

Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.


Atria Oyj on voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä, suomalainen elintarvikealan yritys. Atria on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Atrian liikevaihto vuonna 2012 oli 1 343,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4 898 henkilöä. Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia.

Atrian asiakasryhmiä ovat päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa.

Atrian juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta.

Atria Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

Avainsanat