Tiedotteet

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

29.4.2011 20:07

Seinäjoki, Suomi, 2011-04-29 14:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj, Pörssitiedote 29.4.2011, klo 15.05
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010.
Osinko 0,25 euroa osakkeelta
Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2011 ja maksupäivä 11.5.2011.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:
Jäsen                                 Toimikausi päättyy
Juha-Matti Alaranta            2012
Juho Anttikoski                   2013
Mika Asunmaa                    2013
Lassi-Antti Haarala             2012
Juhani Herrala                    2013
Henrik Holm                        2012
Veli Hyttinen                        2014
Pasi Ingalsuo                       2014
Juha Kiviniemi                     2014
Teuvo Mutanen                    2014
Mika Niku                             2012
Seppo Paavola                    2012
Heikki Panula                      2013
Pekka Parikka                     2014
Juha Partanen                     2013
Ari Pirkola                            2013
Juho Tervonen                    2012
Tomi Toivanen                    2012
Timo Tuhkasaari                 2014
yhteensä 19 jäsentä.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.
ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja
 
JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com