Tiedotteet

Atria investoi tuotannon tehostamiseen Ruotsissa Atria Oyj

7.2.2011 10:41

Atria Skandinavia käynnistää tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on
virtaviivaistaa ja automatisoida veripaltun tuotantoprosessi. Atria investoi
uuteen tuotantolaitteistoon Tranåsin tehtaalle noin 2,2 miljoonaa euroa.
Samalla veripaltun valmistus siirretään Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta
Tranåsiin. Tuotannon siirtämisellä Tranåsiin saavutetaan huomattavat
synergiaedut.

Atrian Skandinavian GEA'S -tuotemerkillä valmistamilla veripalttu-tuotteilla on
noin 80 % markkinaosuus Ruotsissa, ja on markkinajohtaja tuoteryhmässään.

Tehostamisohjelmasta arvioidaan syntyvän noin yhden miljoonan euron vuotuiset
säästöt.

Neuvottelut työmarkkinaosapuolien kanssa on aloitettu

Lisätietoja antaa Atria Skandinavian toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. +46 76 777
6060

ATRIA OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Source: Millistream