Tiedonkulku ja ennakointi vähentävät stressiä ja painetta

Atrian siipikarjainvestointi 2024

Tiedonkulku ja ennakointi vähentävät stressiä ja painetta

Uuden siipikarjatehtaan rungon rakentaminen on alkanut, ja tehtaan ulkoasu alkaa pikkuhiljaa hahmottua.

Jotta tämän kaltaista valtavaa rakennushanketta pystytään viemään eteenpäin, jonkun on pidettävä lujasti kiinni langoista, valvottava aikatauluja ja varmistettava, että resursseja, kuten materiaalia ja työvoimaa on riittävästi jokaisessa vaiheessa. Kyse on rakentamisen hallinnasta. Tällä työmaalla siitä vastaa tiimi, johon kuuluvat projektipäällikkö Seppo Kolho sekä Atrian omat asiantuntijat kiinteistöpäällikkö Juha Viita ja osastoinsinööri Heli Holma. Jotta rakentaminen on ylipäätään ollut mahdollista, tehtaan tontilla on täytynyt tehdä monenlaisia järjestelyitä.

– Ihan ensimmäiseksi oli rakennettava uusi parkkipaikka henkilökunnalle. Vasta sen jälkeen päästiin työmaa-alueelle tekemään muita töitä, kertoo Juha.

Rakennusmateriaalin kova kysyntä ja siitä johtuva hinnannousu sekä toimituksien epävarmuus ovat aiheuttaneet päänvaivaa myös tällä työmaalla. Aikataulussa on silti pysytty.

– Tässä hankkeessa oltiin liikkeellä ehkä viimeisessä aallossa niin, että pystyimme tekemään tilaukset vielä järkevällä hinnoittelulla ja toimitusajalla. Onneksi, sillä siitä on tilanne muuttunut, toteaa Seppo.

Avoin viestintä kaiken a ja o

Isossa rakennusprojektissa ei voi liikaa korostaa avoimen ja oikea-aikaisen viestinnän tärkeyttä.

– Hankkeen hallinnassa meillä on käytössä vakio palaverikäytäntöjä. Niillä pyritään varmistamaan viestin kulkua niin, että niin urakoitsijat, suunnittelijat kuin tilaajankin edustajat ovat kiinni hetkessä, jottei tule viiveitä sen takia, ettei porukkaa saada kasaan tai viesti ei kulje, sanoo Seppo.

– Me tietysti seurataan tiiviisti aikataulun toteutumista, sitä, että asiat tapahtuvat oikeaan aikaan. Kilpailutus on sekin yksi tähän liittyvä osa-alue: pitää valita tekijät, jotka kykenevät suoriutumaan tehtävästä, Juha jatkaa.

Heli LVI-puolen valvojana toimii työmaalla yhdyshenkilönä ja viestinviejänä urakoitsijoille sekä urakoitsijan ja tilaajan välillä.

– Seuraan myös aikataulua sekä varmistan, että pysytään laadussa ja tehdään asiat suunnitelmien mukaisesti. Meitä valvojia tulee lisää siinä vaiheessa, kun tontille saapuu useampia LVI-teknisiä urakoitsijoita.

Hyvä ennakointi vähentää stressiä 

Kun hanke on hallinnassa ja asiat ennakoidaan hyvin, stressi ja paine vähenevät jokaisella. Yhteispeliä tarvitaan kaikkien kanssa.

– Akuutteja asioita käsitellään palavereissa tilaajaporukan kesken, samoin urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa, mikä helpottaa hallintaa ja stressiä joka tasolla. Yhdessä keskustelemalla haetaan parasta ratkaisua, eikä kenenkään tarvitse olla asioiden päällä yksin, Juha kuvailee.

"Yhdessä keskustelemalla haetaan parasta ratkaisua, eikä kenenkään tarvitse olla asioiden päällä yksin."

– Meillä on mielestäni organisoiduttu niin, että tehtävänkuvat ovat varsin selkeät. Kaikki tietävät mitä tekevät ja keneltä kysyvät, Seppo mainitsee.

Hallinnan merkitys korostuu vielä entisestään siinä vaiheessa, kun rakennustyöt ovat vielä käynnissä ja prosessilaiteasentajat tulevat paikalle. Työmaalla pyörii silloin päivittäin jopa 300–350 henkilöä.

– Mausteena on vielä se, että laiteasennusporukkaa tulee aika paljon ulkomailta, Juha toteaa.

Otettiinpa aikamoinen digiloikka

Onnistumisen hetkiä Seppo, Juha ja Heli ovat kokeneet jo monia.

– Kun tällainen projekti alkaa, kaikki ovat intoa ja tarmoa täynnä. Ja kun saadaan jokin paljon työtä vaatinut osavaihe pakettiin, se tuntuu aina hyvältä, Juha kuvailee.

– Onhan tässä otettu aikamoinen digiloikkakin. Tämä on ollut ensimmäinen hanke, joka on suunniteltu täysin Teams-palavereilla. Kaikki on tehty etänä eikä suunnittelijoiden kanssa ole tavattu kertaakaan kasvotusten. Tällainen työskentelytapa toimii, kun ihmiset ovat eri puolilla Suomea, hän kiittää.

Vaikka etätyöskentely onkin tehokasta, Sepon mielestä mikään ei voita kasvokkain kohtaamista ja vapaamuotoista keskustelua kahvikupin ääressä.

– Kasvotusten kun jutellaan vähän muustakin kuin työasioista, niin ongelmien ratkaisu on yleensä helpompaa.

Rakentamisen hallinnasta työmaalla vastaa tiimi, johon kuuluvat osastoinsinööri Heli Holma, kiinteistöpäällikkö Juha Viita ja projektipäällikkö Seppo Kolho.

Teksti: Pirjo Latva-Mantila
Kuvat: Tuukka Kiviranta