Energiansäästö – Atrian ja kaikkien suomalaisten yhteinen asia

Energiansäästö – Atrian ja kaikkien suomalaisten yhteinen asia

ARTIKKELI LISÄTTY 29.9.2022

Tehokas energiankäyttö on itsestäänselvä osa Atrian toimintaa ja siihen on pistetty paukkuja jo vuosikymmenten ajan. Atrian tuotannollisessa toiminnassa energiaa kuluu tuotanto-olosuhteiden ylläpitoon sekä tilojen pesuun. Jäähdytys, ilmanvaihto ja pesuveden lämmitys haukkaavat ison osan käyttämästämme energiasta. Tästä syystä isoimpia kohteita energiatehokkuuden kehittämiseksi ovat jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjaus ja säätö tarpeen tai tavoitteen mukaisesti. Ajatuksena on, ettei vain tuoteta olosuhteita, vaan tuotetaan ne tarpeenmukaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti.

Tehokkaan ja tarpeenmukaisen tekniikan ohjauksen lisäksi iso osa Atrian energiatehokkuutta on erilaisten ylijäämälämpöjen hyödyntäminen. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä otetaan talteen ja hyödynnetään kiinteistön lämmittämisessä sekä pesuvesien esilämmityksessä.

Tehokkaan ja tarpeenmukaisen tekniikan ohjauksen lisäksi iso osa Atrian energiatehokkuutta on erilaisten ylijäämälämpöjen hyödyntäminen.

Kun tätä kaikkea on jo tehty, mitä on vielä jäljellä? Kaiken mainitun virittäminen huippuunsa. Meillä on nykyään käytössä aiempaa enemmän dataa energiankulutuksesta, ja sitä hyödyntämällä pääsemme pureutumaan syvemmälle energian käyttöömme ja niihin kohtiin, jossa säästövaraa vielä on. Tarpeen mukaista säätöä ja hukkakäynnin minimointia voidaan vielä kehittää.

Energian säästämisen ajatusmalli pakottaa tarkastelemaan toimintatapoja, ja sitä kautta voidaan saada myös muita hyötyjä. Esimerkiksi valaistuksen uusiminen led-tekniikkaan tuo sähkön säästön lisäksi paremman valon ja työskentelyolosuhteet tiloihin.

Sen lisäksi, että energian ja sähkönsäästö on ympäristö- ja talouskysymys, se on tässä maailmantilanteessa muutakin. Jokainen säästetty energiayksikkö on mahdollisessa sähköpulatilanteessa kotiin päin, ei vain yritykselle, vaan myös Suomen kannalta.

Jokainen säästetty energiayksikkö on mahdollisessa sähköpulatilanteessa kotiin päin, ei vain yritykselle, vaan myös Suomen kannalta.

Käynnistimme viime viikolla Säästämme sähköä Atrialla -kampanjan, jossa kerätään henkilöstöltä ideoita sähkön säästämisen paikoista. Ensimmäisenä päivänä tuli yli kaksikymmentä ideaa. Porukka on mukana!

Odotan kampanjalta hyviä havaintoja kohteista, jotka eivät pomppaa kaikille esiin, huomioita vähän piilossa olevista säästökohteista sekä uutta näkökulmaa sähkön säästöön. Työntekijämme työskentelevät ympäristössä, jossa käytetään paljon sähköä ja muutakin energiaa. Heillä on kokemusta prosessien ohjaamisessa ja seuraamisessa, joten heiltä löytyy varmasti ideoita kehittää toimintaa myös sähkön säästön näkökulmasta. Lisäksi ihmiset näkevät asioita eri näkökulmista, joten mitä useampi silmäpari havaitsee kehityskohteita, sitä parempi.

Nykyisessä maailmantilanteessa voidaan todeta, että sähkön säästö on koko yhteiskunnan toimimisen kannalta kaikkien atrialaisten ja suomalaisten yhteinen asia.

Katso video: "Vastuullisuus on hyvin konkreettista tekemistä"