Voitamme yhdessä tulevaisuuden haasteet

Voitamme yhdessä tulevaisuuden haasteet

ARTIKKELI LISÄTTY 10.6.2016

Atria Trainee –haku on nyt päällä. Trainee-ohjelman kautta haetaan uusia huippuosaajia muun muassa Atrian myynnin pariin. Mitkä muutostrendit jylläävät nyt kaupan ja teollisuuden myynnissä?  

Kauppa keskittyy edelleen ja asiakkaidemme ostovoima kasvaa. Väestö muuttaa enenevässä määrin kaupunkeihin. Digitalisoituminen on vauhdikasta, jonka seurauksena kuluttajien tiedonsaanti ja valinnan mahdollisuudet ovat aivan eri luokkaa kuin vain pari vuotta sitten. Kuluttajat ovat aikaisempaa vaativampia ja yksilöiden tarpeiden korostumisen myötä kysyntä polarisoituu edelleen.

Erilaiset ruokamuodit nousevat ja laskevat nopealla syklillä. Toisaalta pinnan alla kulkee jatkuvia, varsin pysyviä kulutustarpeita ja -tottumuksia. Edellä mainitut asiat vaikuttavat siihen, että myyntityö monimutkaistuu tulevaisuudessa. Menestyäkseen markkinoilla kaupan toimijoiden on aikaisempaa enemmän nojauduttava päätöksissään tietoon.   

Atria on iso ja merkittävä elintarvikealan toimija. Erinomaisten ruokatuotteiden lisäksi voimme tarjota kaupalle tärkeätä informaatiota edustamistamme tuoteryhmistä. Yksi menestyksen kulmakivistä on, että tunnemme omat tuoteryhmämme parhaiten. Olemme panostaneet vahvasti markkinatiedon keräämiseen.

Erinomaisten ruokatuotteiden lisäksi voimme tarjota kaupalle tärkeätä informaatiota edustamistamme tuoteryhmistä.

Tieto itsessään ei tietenkään riitä, vaan informaatiosta on kaivettava oleellinen; ne asiat, jotka kiinnostavat asiakkaitamme - jokaiselle omat juttunsa. Meidän tehtävämme on poimia niitä elementtejä, jotka alamme tuoteryhmissä auttavat kauppoja myymään tuotteitaan ja palveluitaan omille asiakkailleen, suomalaisille kuluttajille. Viisaasti tätä tietoa käyttämällä asiakkaammekin menestyvät entistä paremmin.

Meidän tehtävämme on poimia niitä elementtejä, jotka alamme tuoteryhmissä auttavat kauppoja myymään tuotteitaan ja palveluitaan omille asiakkailleen, suomalaisille kuluttajille.

Vaikka kaupan ala keskittyy enenevässä määrin, kaupparyhmät pyrkivät erilaistamaan tarjontaansa. Myös saman kaupparyhmän sisällä olevat eri liiketyypit profiloituvat voimakkaasti vaikkapa sijaintiinsa perustuen. Profilointipäätöksiä ei tehdä arvauspelillä, vaan niiden perustana on kaupan omaa vankkaa tutkimusta ja analyysiä. Kun teemme kaupan kanssa yhdessä molempien tietoon pohjautuvaa analyysia, voidaan puhua aidosti tiedolla johtamisesta. Se on fiksujen yritysten hyvä yhteinen päämäärä.

Atria Trainee -ohjelma alkaa

Muuttunut ja kiihtyvällä tavalla muuttuva maailma on haastava. Valtava saatavilla oleva tiedon määrä ja ennen kaikkea sen analysointi ja hyödyntäminen asiakkuuksien kanssa luo myyntihenkilöstölle uudenlaisia tarpeita. Siksi haemme nyt oppimiselle nälkäisiä ihmisiä.

Aloitamme Atria-trainee ohjelman syksyllä. Haku siihen nyt meneillään. Tavoitteenamme on saada joukkoomme nuoria, mielellään korkeakoulusta vastavalmistuneita tai juuri valmistumassa olevia henkilöitä, jotka haluavat kasvaa liha- ja ruoka-alan mielenkiintoisiin ja vaativiin myyntipuolen tehtäviin. Etsimme fiksuja ja määrätietoisia, kunnianhimoisiakin ihmisiä, jotka kykenevät kuuntelemaan, puhumaan ja esiintymään luontevasti. 

Trainee-ohjelmaan valitun kanssa lähdemme rakentamaan liha- ja ruoka-alan osaamisen haastavaa ja mielenkiintoista polkua. Ohjelman aikana tutustumme työn merkeissä koko atrialaiseen ruokaketjuun, pellolta pöytään. Traineet tekevät noin kaksivuotisen koulutusjakson aikana monipuolisesti erityyppisiä työtehtäviä alkaen nykyaikaisesta ruokatuotannosta päätyen asiakkaan kanssa tehtävään yhteistyöhön ja edelleen kuluttajan arkeen. Se on palkitseva polku!

Trainee-ohjelma on erinomainen ponnahduslauta haastaviin ja monipuolisiin myynnin huippuammattilaisen tehtäviin.

Atria on yli 113 vuoden kokemuksella yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian alueella.  Trainee-ohjelma on erinomainen ponnahduslauta haastaviin ja monipuolisiin myynnin huippuammattilaisen tehtäviin. Tartu haasteeseen ja hae!