VASTUULLISUUDEN MERKITYS KASVAA

VASTUULLISUUDEN MERKITYS KASVAA

ARTIKKELI LISÄTTY 29.8.2022

ATRIALAISET TEKEVÄT TÖITÄ OIKEIDEN ASIOIDEN YTIMESSÄ

Vastuullisuuden merkitys yritysten menestyksen edellytyksenä on kasvanut voimakkaasti erityisesti ilmastokriisin seurauksena. Samaan aikaan pakollisten tai vapaaehtoisten sääntöjen, ohjeiden, sitoumusten, raamien ja viitekehysten määrä on lisääntynyt. Lainsäädäntö ja muu sääntely ohjaa yritysten toimintaa ja raportointia entistä voimakkaammin.  Näiden noudattaminen on toki erittäin tärkeää todennettavuudenkin vuoksi. Olen monta kertaa miettinyt, että pitäähän näihin kaikkiin sitoumuksiin osallistua, että uskottavuus säilyy. Kuluttajien, asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien mielestä tärkeämpää on tehdä oikeita tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kuluttajien, asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien mielestä tärkeämpää on tehdä oikeita tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Atrialla vastuullisuustyö on aina ollut osa liiketoimintaa. Vastuullisuustyö kuuluu kaikille ja kaikissa tehtävissä on mahdollisuus kehittää ja osallistua vastuullisuustyöhön. Ja kyllä atrialaiset osallistuvatkin – meillä on kova draivi päällä. Vastuullisuus ei ole mikään erillinen irrallaan oleva asia, vaan osa jokapäiväisiä valintoja ja tekemisiä. Atrialaiset tekevät vahvasti töitä vastuullisuusasioiden ytimessä. 

Vastuullisuus ei ole mikään erillinen irrallaan oleva asia, vaan osa jokapäiväisiä valintoja ja tekemisiä.

 Atrialla laadittiin ihka ensimmäinen vastuullisuusohjelma jo viitisentoista vuotta sitten. Sekin perustui tekoihin. Nykyinen voimassa oleva koko konsernin vastuullisuusohjelma rakentuu kolmesta isosta teemasta maapallo, ruoka, ihmiset, joiden sisältönä ovat mittaroidut projektit ja niiden seuranta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista maapallo-osiossa on hiilineutraali Atria. Sen toteutuminen vaatii paljon työtä ja lukuisia onnistuneita projekteja niin energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, pakkausmateriaalien, viljelytekniikoiden ja hiilivarastojen osalta.

Ruoka on Atrian tekemisen keskiössä. Haluamme tuotteidemme kautta kertoa kuluttajalle kaikista tekemisistämme avoimesti ja rohkeasti. Siksi meidän pakkauksissamme on tilajäljitettävyys, hiilijalanjälkimerkintä, kotimaisuuden merkit ja tietoa ilmastoteoistamme. 

Vastuullisuus toteutuu ihmisten tekemisten kautta – tehdään oikeita asioita ja jätetään väärät tekemättä! Ja tehdään ne ilman kompromisseja.