Mistä ruoka tulee ja kuka sen tekee?

Mistä ruoka tulee ja kuka sen tekee?

ARTIKKELI LISÄTTY 7.9.2017

Yhä suurempi osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja vielä entistä suuremmissa sellaisissa. Näin on myös Suomessa. Siellä missä ihmiset asuvat, on kulutuksen keskittymä, mutta ruokaa ei kaupunkioloissa voida tuottaa laajasti. Ruoka on tuotettava maaseudulla ja tuotava sieltä kaupunkeihin.

Ruoan reitti maatilalta ruokapöytään on monelle meistä suuri mysteeri, ja se, mitä emme tunne ja tiedä, voi olla epäilyttävää – jopa pelottavaa. Mitä vieraampi ja kaukaisempi ruoan tuotanto meille on, sitä enemmän me haluamme ja tarvitsemme siitä tietoa.

Haluamme siis tietää, kuinka ruoka on tuotettu ja mistä ruoka tulee. Tämä on vähintäänkin kohtuullinen odotus. Tästä syystä Atria-tuotemerkin tuotteissa liha on aina suomalaista. Suomalainen liha on Atria-merkin ydintä.

Liha- ja lihavalmistepakkauksiin tulleet liharaaka-aineen tuotantomaata koskevat alkuperämerkinnät antavat kuluttajille yhden tärkeän lisätiedon valintojensa perustaksi. Kuluttajan näkökulmasta on oikeudenmukaista, että hänellä on ostopäätöstä tehdessään keskeiset tiedot tuotteesta. Alkuperä kuuluu tuossa päätöksenteossa tärkeimpiin tietoihin.

Toki ruoan alkuperä on vain yksi tieto monien muiden joukossa ja sen tärkeys ostopäätöstä tehdessä vaihtelee. Osalle se on tärkein valintaperuste ja osalle sillä taas ei ole mitään merkitystä. Tärkeintä on, että mikäli kuluttaja tämän tiedon tarvitsee, hän sen myös saa.

Enemmänkin saa ruoasta kertoa kuin mitä laki vaatii. Atrialla ruoan jäljitettävyys on viety niin pitkälle, että osassa lihan ja jopa lihavalmisteiden pakkauksista on maatilan ja tuottajan nimi, mistä liha on peräisin.

Lue, millaista on maailman puhtain ruoka