Atrialla säästetään sähköä uusin ideoin

Atrialla säästetään sähköä uusin ideoin

ARTIKKELI LIS√ĄTTY 20.12.2022

Sähkönsäästö näyttää olevan ajankohtainen aihe kuukaudesta toiseen. Onneksi se on myös aihe, josta atrialaiset innostuvat! Marraskuussa päättynyt kampanja, jossa keräsimme sähkönsäästöideoita Atrian henkilöstöltä, tuotti yli 750 ideaa. Määrän lisäksi on syytä olla ilahtunut myös laadusta. Osa ideoista oli niin pitkälle mietittyjä, että voimme toteuttaa ne likimain sellaisenaan. Osa taas pistää miettimään kokonaisen tuotantoprosessin kehittämistä.

Kun kysytään heiltä, jotka tekevät päivittäistä työtä tuotannossa, saadaan konkreettisia kehitysideoita. Monet ehdotukset liittyivät erilaisten teknisten ohjausten parantamiseen. Ne ovatkin parhaita ehdotuksia, sillä ne maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Kun kysytään heiltä, jotka tekevät päivittäistä työtä tuotannossa, saadaan konkreettisia kehitysideoita.

Suurin osa ideoista liittyi hyvinkin näkyvään asiaan, valaistukseen: toivottiin led-valaistuksen lisäämistä ja liiketunnistinten käyttöä paikoissa, joissa valaistus on välillä turhaan päällä. Jotkut laitteet voisi sammuttaa taukojen ajaksi ja vähentää näin tyhjäkäyntiä. Joitakin tiloja jäähdytetään työntekijöiden mielestä liikaa tai kokonaan turhaan. Näihin aiheisiin pureudumme kunnolla, sillä iso osa sähkönkulutuksestamme muodostuu jäähdytyksestä sekä tuotantotilojen oikeanlaisten olosuhteiden ylläpidosta. Pystymme hyödyntämään jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä, joka otetaan talteen ja käytetään pesuvesien esilämmityksessä ja kiinteistöjen lämmityksessä. Hukkalämpöjen talteenotossa ja hyödyntämisessä riittää silti edelleen kehittämistä jo siitäkin syystä, että tekniikka menee näissä asioissa vauhdilla eteenpäin.

Iso osa sähkönkulutuksestamme muodostuu jäähdytyksestä sekä tuotantotilojen oikeanlaisten olosuhteiden ylläpidosta.

Säästämme sähköä -kampanja oli suosituimpia kampanjoita, joita on meillä koskaan järjestetty. Huikea vastaajamäärä osoittaa atrialaisten sitoutuneisuuden ja halun kantaa yhteisesti huolta energian kulutuksesta työpaikalla. Energiansäästökampanjan tavoitteena oli myös nostaa asian merkitystä laajemmin henkilöstön tietoisuuteen. Toivottavasti energiaa säästyy kampanjan vinkeillä myös atrialaisten kodeissa!