Atria 13,6kg Sian Kylkirusto pakaste laatikko

Atria Pork Softbone frozen 13,6kg

Pork soft bone, frozen. Single wrapped and packed in a carton.

Atria Pork Softbone frozen 13,6kg
Product Inquiry

Similar products

Read more about Finland and Atria