Älä osta sutta naudan vaatteissa - luota kotimaiseen

Kokemusta yli 100 vuotta

Atria on tehnyt lihakauppaa Suomessa yli sata vuotta, vuodesta 1903. Olemme Suomessa lihan jalostusta ja lihakauppaa tekevistä yrityksistä suurin ja vanhin. Sopimustiloillamme kasvaa lähes puolet maassa kasvatettavista suomalaisista sioista, naudoista ja siipikarjasta. Laitoksiamme nykyaikaistetaan jatkuvasti, ja ne täyttävät kaikkein tiukummatkin vaatimukset. Toiminnassa korostuvat tuoteturvallisuus, kestävän kehityksen näkökulmat, kuluttajaymmärrys sekä herkullinen maku.

Atria-lihan alkuperä ja kotimaisuus

Suomalaiselle kuluttajalle tarjoamme Atria-merkin alla vain ja ainoastaan suomalaista lihaa. Asiakkainamme on iso joukko kotimaan parhaita ruoka-alan yrityksiä, mutta ennen kaikkea suomalaiset kuluttajat.

Osa Suomen julkiskeittiöiden raaka-aineista tulee ulkomailta. Atria toivoo, että laitosruoan määrärahoja päätettäessä hintataso määriteltäisiin kotimaisten raaka-aineiden mukaan. Myös suomalaisilla laitoskeittiöillä on oltava varaa hankkia kotimaista lihaa, niin laatu- kuin tuoteturvallisuussyistäkin.

Atrian sopimustuotantotilat

Atrialla on lukuisa määrä sopimustuotantotiloja ympäri Suomea. Tuottajaosuuskunnat myös omistavat suurimman osan Atria Oyj:n osakkeista. Naudanlihan hankintaosuus on nousussa, sianlihan sen sijaan lievässä laskussa, johtuen sikatilojen vähenemisestä. A-Tuottajat toimii pitkäaikaisena yhteistoimintakumppanina Atria-sopimustuottajille, sukupolvelta toiselle.

Tiivis yhteistyö sopimustuotantotilojen kanssa

Atrian tuottajat ovat osaavia ja motivoituneita kehittämään toimialaa vastuullisesti. Eläinten kasvatusta kehitetään yhdessä tuottajien kanssa. Tilojen toimintaan puututaan, jos ne eivät noudata Atrian tuotantotapaohjeita. Eläinten hyvinvoinnin, olosuhteiden, ruokinnan ja eläintautitilanteen on täytettävä eläinterveydenhuollon kansalliset vaatimukset. Eläinlääkärit käyvät terveydenhuoltosopimuksen solmineilla tiloilla tuotantosuunnasta riippuen 1 – 12kk välein. Tilojen ruokintaa ja olosuhteita seurataan myös eläinkuljetusten ja muiden tilakäyntien yhteydessä. Eläinten ravinnon, levon ja lajinmukaisen toiminnan tarpeista pidetään hyvää huolta. Atria osallistuu myös alkutuotannon vastuullisuutta edistäviin hankkeisiin.

A-Rehu

Oikeilla ruokintaratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa lihan laatuun sekä eläintuotannon ympäristövaikutuksiin. Atrialla on ainoana kotimaisena toimijana myös rehuketju omassa hallinnassaan. A-Rehu on Atrian ja tuottajaosuuskuntien perustama rehuyhtiö. Sen tehtävänä on tuottaa kotieläimille rehukomponentteja ja ruokintaratkaisuja, jotka edesauttavat kotimaisen lihatuotannon kannattavuutta ja varmistavat ruokinnan kautta syntyvän lihan laadun. Atrialla suositaan lähirehun käyttöä, hyödynnetään tilalla tai sen läheisyydessä kasvatetun viljan käyttöä. Nautakarjan ruokinta perustuu tilalla tuotettuun hyvälaatuiseen nurmirehuun.

A-Rehu on mukana kehittämässä tiloille uudenlaisia, kustannus- ja ympäristötehokkaampia rehustusvaihtoehtoja. A-Rehu on myös valtakunnan merkittävin elintarviketeollisuuden sivutuotteiden jalostaja. Yritys välittää tiloille elintarviketeollisuudesta syntyneitä sivujakeita, kuten esimerkiksi panimotuotteiden mäskiä, tärkki- ja etanolituotannon ohravalkuaista ja maidonjalostuksen heraa. A-Rehun toimintatavat ovat kustannustehokkaita ja ympäristöä säästäviä.

Oikealla ruokinnansuunnittelulla ja monipuolisilla raaka-aineilla vaikutetaan lihan laatuun ja eläinten hyvinvointiin. Optimaaliset valkuaisen, aminohappojen, tärkkelyksen, hivenaineiden ja vitamiinien suhteet eläinten ruokinnassa siirtyvät sellaisenaan tuotettuun lihaan ja vaikuttavat näin lopputuotteen laatuun.

Tuoteturvallisuus A ja O

Tuoteturvallisuus kulkee läpi ruokaketjun. Se toteutetaan Atrialla hyvin monella tavalla. Oma HACCP –pohjainen omavalvonta sisältää raaka-aineet, tuotannon prosessit ja valmiit tuotteet. Sillä hallitaan biologiset, kemialliset ja fysikaaliset riskit ja varmistetaan vaatimustenmukaisuus. Tuoteturvallisuuteen liittyviä osa-alueita:
Eläintautitapausten torjuminen.
Raaka-aineiden tarkastaminen.
Kylmäketjun katkeamattomuuden takaaminen.
Osallistuminen eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen.
Tuotantohygienian takaaminen.
Asiakas- ja kuluttajapalautteisiin reagoiminen.
Tavarantoimittajien luotettavuuden takaaminen.
Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.
Kriisienhallintaan liittyvien toimintojen kehittäminen.
Suomen lihantuotannon erinomainen tautitilanne ja eläinten ensiluokkainen hyvinvointi ovat vahvimpia kilpailuvalttejamme.

Kotimainen raaka-aine tärkeä lisäarvo

Atrian toiminnan kehittäminen toteutetaan kuluttajalähtöisesti, jossa toiminnan ja tuoteryhmien kehittämistä ohjaavat ensisijassa kuluttajien tarpeet. Atria keskittää tuotekehityksen ja markkinoinnin panostukset omien tuotemerkkiensä vahvistamiseen. Suomalaisen raaka-aineen takaaminen on tärkeä tekijä.

Suomalaisen lihatuotteen tunnistaa kyllä

Atria-tuotemerkin alla myytävissä tuotteissa liha on aina kotimaista - sen voit itse todeta pakkauksistamme selvällä suomenkielellä. ”Hyvää Suomesta -joutsenlippu” kertoo kotimaisuudesta, mutta se edellyttää, että tuote on valmistettu Suomessa. Koska Atrialla on valmistustoimintaa laatu- ja tehokkuussyistä myös esimerkiksi Ruotsissa, ei joutsenlippua aivan jokaisesta tuotteestamme löydy. Siitä voit kuitenkin olla varma, että Atria-tuotemerkillä varustettu liha on 100%:sti suomalaista. Aina.